Kỳ họp thứ 4 HĐND phường Xuất Hóa khóa XX

Sáng nay 02/6/2022, HĐND phường Xuất Hóa tổ chức kỳ họp thứ 4 (khóa XX) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe nội dung các báo cáo gồm: 06 báo cáo của UBND phường, 04 báo cáo của Thường trực HĐND, 02 báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Xã hội, 01 báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; 01 Thông báo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của MTTQ với HĐND và UBND phường.

Kỳ họp này tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 05 tháng đầu 2022, phương hướng nhiệm vụ 07 tháng cuối năm 2022.  Báo cáo nêu: Trong 05 tháng đầu năm 2022, phường Xuất Hóa đã triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng. – Thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định, có một số cơ sở phát triển khá. Diện tích gieo cấy lúa (60/60ha), ngô (21/21ha) đạt kế hoạch,năng suất sản lượng đạt cao. Diện tích gieo trồng được áp dụng cơ giới hóa 90% diện tích. Diện tích nuôi trồng thủy sản 6,55/05ha.Trồng rừng phân tán đạt 05/5ha; rừng sau khai thác được 16/30ha.Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 183.650.696đ /910.000.000đ, bằng 20,18%KH. Các hoạt động văn hoá xã hội được duy trì có hiệu quả. Hoạt động chuyên môn của các ban, ngành, đoàn thể được duy trì thường xuyên. Công tác giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị TTATXH được giữ vững và ổn định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Công tác triển khai công việc có lúc chưa kịp thời với khối lượng công việc trên giao; việc kiểm tra hiệu quả và chất lượng công việc chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân mới ở bề rộng, chưa sâu, từ đó làm phát sinh các vụ việc như cơi nới, xây dựng trái phép. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phần nào ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân. Tình hình trật tự đô thị, tệ nạn ma túy, tội phạm diễn biến phức tạp.

07 tháng cuối năm 2022, phường Xuất Hóa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát huy hiệu quả khai thác của các điểm mua bán tập trung; phối hợp kiểm tra, quản lý thị trường, ngăn chặn hàng kém chất lương lưu thông trên địa bàn. Quản lý ngân sách đảm bảo đúng quy định của Luật ngân  sách. Tăng cường quản lý và khai thác các nguồn thu; thực hiện chi ngân hiệu quả, tiết kiệm. Thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng tiết kiệm, chống lãng phí.Khuyến khích, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất, tiểu thủ công nghiệp. Nâng cao hiệu quả sản xuất,  tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Chú trọng các nông, lâm sản sau thu hoạch; sản xuất vật liệu xây dựng, gia công. Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ xuân.Thực hiện tốt phương thiên tại – tìm kiếm cứu nạn; phát triển mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp theo hướng có giá trị kinh tế; tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tiêm phòng, tiêu độc khử trùng chuồng trại cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân về chủ trương mặt bằng. Chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông liên tổ. Phối hợp thực hiện tốt các kế hoạch giải tỏa vi phạm trật tự đô thị toàn giao thông trên địa phường. Tăng cường phối hợp với các  doanh nghiệp trên địa bàn tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân nghiêm quy chế quản lý đô thị. phối hợp kiểm tra các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Tiếp tục thực hiện tốt đề án xã hội hoá công tác vệ sinh môi cường. Chỉ đạo các trường đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất chuẩn bị cho khai giảng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Duy trì nâng cao chất lượng công tác y tế theo bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tại kiếm cứu nạn theo quy định; chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2023. Tổ chức huấn luyện dân quân, chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công. Đẩy mạnh phong trào quần chúng an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt các chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy…

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về: Quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Dự thảo nghị quyết quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Chương trình hoạt động giám sát năm 2023; Nghị quyết kỳ họp thứ 4, HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2022. /.

Triệu Biển