Kỳ họp thứ 4 – HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII nhiệm kỳ 2021 -2026

Ngày 23/6/2022, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4. Dự khai mạc có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn; Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Đăng Trưởng – Phó chủ tịch HĐND thành phố; Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 06 tháng đầu năm; thảo luận, quyết định các nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2022; quyết toán ngân sách thành phố năm 2021 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Trong 06 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.739,5 tỷ đồng, bằng 50,84% KH, tăng 4,85% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt khoảng 239,547 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân ước đạt 2.023,35/3.974 tấn đạt 50,91% cả năm và bằng 97,5% so với cùng kỳ. Duy trì thực hiện 3 mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Duy trì 07 nhà lưới trồng rau, củ quả công nghệ cao và một mô hình rau thủy canh kết hợp nuôi cá lăng. Đến nay, trồng rừng được 115,246/155 ha, trong đó trồng rừng phân tán được 8,38/30ha, đạt 27,9%KH, trồng rừng sau khai thác được 106,866/120ha, đạt 89,1% KH. Thành lập 06 hợp tác xã, đạt 300% kế hoạch. Kiểm tra, rà soát và tư vấn cho các HTX, cơ sở  sản xuất tham gia chương trình OCOP với tổng số 09 sản phẩm. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 94.726 triệu đồng, bằng 50% dự toán. Sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa và phát triển kinh tế tập thể được chú trọng. Thành phố Bắc Kạn đã được Chính phủ ra quyết định công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định.

Nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2022, thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 349/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của ĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh thành phố Bắc Kạn năm 2022. Đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: Đẩy mạnh phát triển thương mại, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, phát huy hiệu quả khai thác các chợ, điểm mua bán tập trung; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên địa bàn. Xây dựng và hoàn thiện dự thảo Đề án phố đi bộ thành phố Bắc Kạn. Quản lý ngân sách đảm bảo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước; tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để tăng thu ngân sách; thực hiện chi ngân sách Nhà nước hiệu quả, tiết kiệm. Phối hợp thực hiện thu hút đầu tư tại Cụm công nghiệp Huyền Tụng; khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá. Chú trọng các ngành chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, gia công cơ khí. Chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Duy trì, phát triển và đánh giá hiệu quả các mô hình hình sản xuất trên địa bàn. Quản lý, phát triển tổng đàn vật nuôi trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP). Tạo điều kiện, thành lập mới các hợp tác xã trên địa bàn; triển khai hực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho HTX phát triển. Chỉ đạo các xã quan tâm thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cún nạn, cứu hộ. Tiếp tục chỉ đạo công tác trồng rừng theo kế hoạch. Tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị. Hoàn thành các công trình sửa chữa, nâng cấp, chỉnh trang đô thị; huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng được phê duyệt. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị. Tiếp tục giải quyết tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư các công trình chuyển tiếp đúng trình tự, đúng chính sách. Tích cực vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo các trường tuyển sinh các lớp đầu cấp; chuẩn bị các điều kiện và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo quy định. Duy trì trạng thái “bình thường mới” trong phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tiêm vắcxin Covid-19 theo kế hoạch. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ và các chính sách an sinh xã hội khác theo quy định; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh -Liệt sỹ (27/7). Thực hiện tốt công tác công tác giảm nghèo. Đẩy mạnh việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa các TTHC theo hướng đơn giản, hiệu quả, thuận lợi cho tổ chức cá nhân; tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu xã Nông Thượng trong khu vực phòng và diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng phường Sông Cầu. Bảo vệ an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn. Duy trì tuần tra, kiểm soát đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt các chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý,…

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tổ chức thảo luận tại tổ và thảo luận chung tại hội trường để tiếp thu, trao đổi, làm rõ nhiều nội dung các đại biểu quan tâm; các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, an ninh, quốc phòng những tháng cuối năm 2022. Thực hiện miễn nhiệm chức vụ ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Bẩy, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thành phố và bà Lý Thị Luân, Trưởng phòng Lao động, Thương binh & Xã hội do đã chuyển công tác; bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với ông Lý Văn Ninh –Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thành phố Bắc Kạn.

Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 4 (khóa VII) nhiệm kỳ 2021 -2026

Thông qua các nghị quyết của kỳ họp gồm: Dự thảo nghị quyết chương trình giám sát của HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2023; Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố cuối năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn kết quả giám sát thực hiện công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết chung kỳ họp./.

Triệu Biển –Minh Cường