Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Dương Quang khóa XX

Sáng ngày 13/6/2022, HĐND xã Dương Quang (TP.Bắc Kạn) khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự có đồng chí Vũ Quang Huy- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bắc Kạn.

Đồng chí Lâm văn Tiềm- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Quang khai mạc kỳ họp

Thực hiện nhiệm vụ 05 tháng đầu năm 2022, UBND xã đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Sản xuất nông nghiệp được chỉ đạo tích cực, cây lúa vụ xuân diện tích thực hiện gieo cấy 61,3/62 ha, bằng 99%KH; cây đậu, đỗ các loại thực hiện 07/2,56 ha, bằng 280%KH. Tổng đàn gia súc, gia cầm được phát triển ổn định. Bà con nông dân chủ động nạo vét kênh mương, sửa chữa khắc phục kịp thời các công trình bị hư hỏng, đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất. Có 27 hộ dân tham gia đăng ký trồng rừng phân tán 05,2/5 ha, bằng 104%KH. Năm 2022, có 846/851 gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 9/9 thôn đăng ký “Khu dân cư văn hóa”. Xã phấn đấu đạt 03 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, gồm: Tiêu chí số: 1- Quy hoạch; Tiêu chí số: 8- Thu nhập; Tiêu chí số: 14- Văn hóa. Phấn đấu có 02 thôn đạt nông thôn mới năm 2022, gồm các thôn: Bản Bung, Bản Giềng.

Nhiệm vụ 07 tháng cuối năm 2022, xã Dương Quang tập trung vào một số nội dung: Đảm bảo hệ thống tưới tiêu cho sản xuất, thực hiện cơ chế ưu đãi cho các mô hình kinh tế, tăng giá trị sản lượng trên diện tích đất canh tác. Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. Thực hiện tốt các tiêu chí: An toàn về an ninh, trật tự…

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; kết quả giám sát chuyên đề đối với các tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2020- 2021; chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023./.

                                         Đặng Tuyết

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên