Kỳ họp thứ 5 HĐND phường Sông Cầu khóa VI

Kỳ họp thông qua 12 báo cáo, trong đó tập trung đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2017; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2018. Tình hình thu chi ngân sách địa phương năm 2017; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách phường năm 2018.

Năm 2017, cán bộ và nhân dân các dân tộc phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Thương mại dịch vụ chiếm 67% trong cơ cấu kinh tế. Thu ngân sách tháng đạt 102% KH. Trong năm không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài chính được phường chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường. năm 2017 phường có 2.013/ 2.033 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 95,2%KH. Có 13/21 tổ đạt tiêu chí khu dân cư văn hóa, có 05 tổ đạt tổ dân phố ba năm liên tục. Năm nay, phường giảm được 04 hộ nghèo và 04 hộ cận nghèo so với năm 2016. Trên địa bàn không phát sinh khiếu kiện và điểm nóng. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Phong trào thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đời sống, sinh hoạt của nhân dân tạo thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.