Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thị xã Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Trong các ngày 18 – 19/12/2012, HĐND thị xã Bắc Kạn khóa V đã tổ chức Kỳ họp thứ 5. Các đồng chí: Hà Văn Khoát – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; Hoàng Ngọc Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo kỳ họp. 

 

Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thị xã Bắc Kạn

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý và điều hành của chính quyền, sự nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc, trong năm 2012, tình hình kinh tế – xã hội của thị xã Bắc Kạn tiếp tục ổn định và phát triển. Trong năm, thương mại – dịch vụ của thị xã phát triển ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên 1.107 triệu đồng, đạt 114,16% kế hoạch (KH). Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 106.485 triệu đồng, bằng 103,21% so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ, sức cạnh tranh của sản phẩm yếu, thị trường chưa được mở rộng. Thị xã đã quan tâm chỉ đạo, đầu tư phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; triển khai các biện pháp phòng, trừ sâu, bệnh hại cho cây trồng, đặc biệt là cây lúa nên tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 4.611 tấn, vượt 9,7%KH. Công tác trồng rừng, nuôi trồng thủy sản đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về diện tích. Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm toàn diện, cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, được tăng cường, nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2012. Các công tác quản lý tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư cho nhân dân được tiếp tục quan tâm. Công tác quản lý đô thị, quản lý xây dựng theo quy hoạch được tích cực kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý vi phạm. Văn hóa, y tế, giáo dục; an ninh – quốc phòng trên địa bàn trong năm cơ bản được duy trì ổn định. Tuy nhiên, thị xã một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, như: Thu ngân sách nhà nước; chỉ tiêu xây dựng nhà văn hóa thôn tổ dân phố; một số công trình xây dựng cơ bản chưa hoàn thành đúng tiến độ; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản thấp…

Về hoạt động HĐND năm 2012, HĐND thị xã đã thực hiện đúng chương trình, nội dung kế hoạch và các hoạt động thường xuyên theo Luật định; ban hành Nghị quyết đúng thẩm quyền, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Thường trực HĐND, 02 ban HĐND đã xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động giám sát, nội dung tập trung vào các lĩnh vực có nhiều bất cập, vướng mắc được nhiều cử tri quan tâm như: Giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư, xây dựng cơ bản…, qua đó kịp thời đưa ra những kiến nghị cụ thể để các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trong năm 2013, HĐND thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp tục phát huy vai trò của HĐND trong việc quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng tại địa phương; nâng cao hoạt động giám sát, tái giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND tại các nơi công tác và nơi cư trú; tăng cường hoạt động của HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ thị xã, kịp thời chuyển tải những ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND, hai ban HĐND; đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, mở rộng đối tượng tiếp xúc để tiếp nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri…

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Hà Văn Khoát – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn ghi nhận và biểu dương những kết quả thị xã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghịcác đại biểu HĐND thị xã nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận để kỳ họp đạt kết quả như chương trình đã đề ra.

 Tại kỳ họp, sau khi nghe các báo cáo về kết quả phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng thị xã năm 2012; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2012 và phân bổ dự toán ngân sách thị xã năm 2013; báo cáo hoạt động của HĐND thị xã; báo cáo tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND thị xã…, đại biểu HĐND thị xã chia tổ thảo luận, đánh giá chi tiết về những mặt được và những hạn chế còn tồn tại cần rút kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2013.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, HĐND thị xã đã thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2013; Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND thị xã năm 2013; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2013.

Theo đó, trong năm 2013, thị xã Bắc Kạn tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa, huy động các nguồn lực xây dựng chợ Sông Cầu, Xuất Hóa, nâng cập chợ Minh Khai, đồng thời nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ, khai thác thị trường; phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ tiêu dung và vật liệu xây dựng trên địa bàn; chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, phát triển các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, thâm canh có năng suất, chất lượng cao, đảm bảo sản xuất đúng thời vụ và cơ cấu giống; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; duy trì các hoạt động văn hóa thể theo kỷ niệm các ngày lễ lớn; thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục, y tế thị xã phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức ,viên chức và nhân dân…; giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo an toàn trật tự xã hội./.

Thu Cúc