Kỳ họp thứ 6 HĐND phường Đức Xuân khóa VII

Sáng ngày 02/6/2023, HĐND phường Đức Xuân tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND khóa VII. Dự có Đồng chí Lê Đăng Trưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã nghe báo cáo tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 5 tháng đầu năm, thông qua nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 07 tháng cuối năm 2023; thu chi ngân sách địa phương 5 tháng đầu năm. Công tác phòng, chống tham nhũng, Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Báo cáo công tác lãnh đạo, điều hành của UBND phường và một số nội dung quan trọng khác.

Trong 5 tháng đầu năm tình hình sản xuất, kinh doanh thương mại – dịch vụ trên địa bàn phường phát triển cơ bản ổn định; thị trường hàng hóa đa dạng. Tổng số hộ kinh doanh 723 hộ, trong đó 197 hộ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng. Nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân tình hình kinh tế – xã hội của phường Đức Xuân tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được củng cố và giữ vững. Trong lĩnh vực kinh tế: sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn Phường ổn định và có xu hướng phát triển; Tổng thu ngân sách 05 tháng đầu năm đạt trên 03 tỷ đồng, bằng 35,33% kế hoạch. Các hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì có hiệu quả, quốc phòng – an ninh ổn định và giữ vững. Tuy nhiên, trên địa bàn phường Đức Xuân vẫn còn tồn tại một số những hạn chế, như: Công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19; tình trạng lấn chiếm đất công cộng, sử dụng đất sai mục đích, san ủi, xây dựng nhà ở không giấy phép, sai giấy phép vẫn còn diễn ra; việc lấn chiếm, sử dụng lòng đường, vỉa hè để bán hàng hóa chưa đúng quy định làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mĩ quan đô thị; công tác đảm bảo ATGT trong một bộ phận nhân dân chưa được chấp hành nghiêm; Tỷ lệ hồ sơ phát sinh dịch vụ công trực tuyến còn thấp, công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích còn hạn chế.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công; Tờ trình về quyết toán ngân sách địa phương 2022…

Minh Cường