Kỳ họp thứ 6 – HĐND phường Xuất Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong 5 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy – HĐND – UBND phường  Xuất Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ.

Cây lúa vụ xuân trồng được 66ha/ 58 ha, bằng 113,7 % KH. Cây ngô trồng được 23,9ha bằng 77,1%. Về chăn nuôi không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Diện tích thiết kế rừng trồng năm 2018 là 46,43 ha, hiện nay người dân và các đơn vị đã xử lý thực bì rừng trồng. Công tác quản lý, bảo vệ rừng thực hiện hiện tốt, Không xảy ra cháy rừng. Thực hiện cấp 29 giấy phép khai thác lâm sản các gỗ gồm: Mỡ, Bồ đề, trám, xoan. Trong tháng 2, 3 phường có 35 ha diện tích mỡ bị sâu ong gây hại. Hoạt động thương mại ổn định, toàn phường có 100 hộ kinh doanh, chủ yếu phục vụ hàng tiêu dùng, buôn bán nông – lâm sản địa phương.

Lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản. Công tác quản lý địa giới hành chính địa bàn tương đối ổn định, không xảy ra tranh chấp giữa các phường giáp danh. Thực hiện thủ tục cấp giấy CNQSD đất cho 27 hộ gia đình đã chuyển hồ sơ theo đúng quy định.  Triển khai xong tuyến đường giao thông nông thôn Nà Đon ( Mai Hiên) hiện dang thực hiện thủ tục thanh quyết toán theo quy định. Đang thi công xây dựng trường mầm mon Xuất Hóa, sửa chữa tuyến đường Nà Lải. Phối hợp cùng một số phòng ban chuyên môn thành phố kiểm tra, thẩm định nhu cầu sử dụng đất, xác minh thực địa xây dựng tuyến đường Tân Cư – Mai Hiên, Khuổi Pái. Phối hợp cùng đội Quản lý trật tự đô thị, Cảnh sát môi trường thành phố Bắc Kạn tiến hành lập biên bản 01 vụ vi phạm đổ đất lấn ra dòng suối tại tổ Thác Giềng.

Thu ngân sách 05 tháng đầu năm 2018 đạt trên 368 triệu /744 triệu đồng. Chi ngân sách hơn 1,11 tỷ/ 4,455 tỷ đồng, đạt 24,95 %, đảm bảo đúng luật ngân sách nhà nước.

Công tác chính sách xã hội thực hiện tốt chế độ đối với các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được nhân dân hưởng ứng, tạo không khí sôi nổi phấn khởi.

Chất lượng giáo dục – đào tạo của 03 bậc học được duy trì tốt đều dạt trường tiên tiến,100% học sinh hoàn thành chương trình năm học 2017 – 2018. Công tác y tế, dân số – kế hoach hóa gia đình, trẻ em được thực hiện hiệu quả. Công tác quốc phòng – quân sự địa phương được giữ vững, Giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu, tổ chức huấn luyện dân quân năm 2018 tại chỗ, cơ động, cối 82mm, cối 60mm theo kế hoạch. Phát động phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc’ tại 10 tổ dân phố. Gọi hỏi răn đe 13 đối tượng trong diện quản lý. Phối hợp, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại 05 cơ quan, cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, 02 người tử vong, 02 người bị thương.

Trong 07 tháng cuối năm 2018, phường Xuất Hóa tiếp tục trung lãnh đạo phát triển kinh tế; quyết liệt trong công tác thu ngân sách; thực hiện tốt các vấn đề xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018.

Kỳ họp lần này, thông qua các tờ trình, dự thảo về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017; Dự kiến chương trình giám sát HĐND phường năm 2019; Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND về công tác CCHC; Phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề của HĐND về công tác vệ sinh môi trường; Miễn nhiệm phó chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.