Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Dương Quang khóa XX

   Chiều ngày 08/6, HĐND xã Dương Quang (TP.Bắc Kạn) khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đây là kỳ họp giữa năm, nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 5 tháng đầu năm, đồng thời thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2023 và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND xã. Dự có các đồng chí Lê Đăng Trưởng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Vũ Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy.

Đồng chí Lâm Văn Tiềm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dương Quang khai mạc kỳ họp

Theo báo cáo tại kỳ họp, 5 tháng đầu năm 2023 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực quyết tâm của các Hội, đoàn thể, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của xã cơ bản thực hiện theo kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp được chỉ đạo tích cực, cây lúa vụ xuân diện tích thực hiện gieo cấy 61,3/58 ha = 105,6% KH giao. Cây ngô, diện tích thực hiện 29,3 ha /24 ha = 122% KH, cơ cấu giống chủ yếu sử dụng các giống ngô lai như: NK4300, CP511, Biosed 9698, AG59, HN68, HN88. Thực hiện duy trì cây rau các loại khoảng 26,21 ha, cây sinh trưởng, phát triển tốt, đang được bà con chăm sóc, thu hoạch, trồng gối vụ theo từng loại rau. Chỉ đạo bà con nông dân chủ động nạo vét các tuyến kênh mương, sửa chữa khắc phục kịp thời các công trình bị hỏng, đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất. Tổng đàn gia súc, gia cầm vẫn được chăn nuôi, chăm sóc ổn định: Đàn trâu 94/75 con bằng 125,33% KH; đàn gia cầm 22.400 /33.311 con bằng 66,34% KH. Xã tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh thú y theo hướng dẫn của cơ quan thú y, thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh cho đàn vật nuôi, phun thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi định kỳ 09 /09 thôn, tổng 851 hộ gia đình.  Y tế, giáo dục được quan tâm triển khai thực hiện; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được đẩy mạnh; công tác an sinh xã hội đảm bảo, tiếp tục phối hợp, duy trì việc chi trả chế độ chính sách đúng, đủ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính được quan tâm triển khai hiệu quả. Công tác quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai – TKCN được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn duy trì ổn định.

Nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2023, xã Dương Quang tập trung vào một số nội dung: Tăng cường công tác lãnh đạo khuyến cáo nông dân áp dụng bộ giống theo chỉ đạo của thành phố, tập trung cấp đúng khung thời vụ. Tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc các nguồn thu, tận thu để tăng thu ngân sách Nhà nước. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 58 /KHUBND ngày 21/6/2022 triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã Dương Quang. Ứng dụng CNTT và các phần mềm dùng chung trong tiếp nhận, giải quyết công việc. Huy động tối đa các nguồn lực tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo nâng cao đời sống vật chất, thoát nghèo bền vững. Nâng cao tinh thần, chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.  Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025.

Các đại biểu dự kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình về việc phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề về công tác vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Dương Quang năm 2022. Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022. Dự kiến chương trình giám sát năm 2024; dự thảo Nghị quyết chung kỳ họp thứ 6 HĐND xã./.

Đặng Tuyết