Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(backancity.gov.vn)- Sáng 02/7, HĐND thành phố Bắc Kạn đã khai mạc kỳ họp thứ 8. Dự kỳ họp có các đồng chí Đồng Văn Lưu- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cù Ngọc Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; Triệu Thị Thu Hoài, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ.

Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp có nhiệm vụ chính là đánh giá kết quả phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm, thảo luận, đề  ra giải pháp trọng  tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm, HĐND, UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024. Các địa phương đã chỉ đạo nhân dân sản xuất nông nghiệp hết diện tích, đúng thời vụ, cơ cấu giống; chú trọng việc đầu tư thâm canh sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap và an toàn thực phẩm. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân ước đạt trên 49% so với KH và bằng gần 98% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước thực hiện đến hết tháng 6 đạt 86,6 tỷ đồng bằng 27% dự toán. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt gần 1.900 tỷ đồng, đạt trên 51% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt khoảng hơn 289 tỷ đồng, tăng 6,11% so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ trên tất cả các nhiệm vụ. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Công tác đối thoại, tiếp công dân tiếp tục được chú trọng; đã giải quyết dứt điểm được một số vụ việc vướng mắc. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Tuy nhiên, tiến độ thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công; giải ngân các chương trình MTQG được đánh giá còn chậm. Công tác GPMB, tái định cư của một số công trình, dự án còn vướng mắc. Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố phần đa chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ theo kiểu nông hộ, khó khăn trong việc kê khai, kiểm soát, xử lý dịch bệnh. Lĩnh vực văn hóa xã hội: Công tác hoàn thiện dự thảo cuốn sổ tay tuyên truyền nếp sống văn hoá, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn còn chậm theo yêu cầu đề ra. Việc thực hiện công tác trẻ em ở một số nơi, một số thời điểm chưa được quan tâm đầy đủ; trên địa bàn vẫn còn xảy ra các vụ việc trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích, bạo hành. Một số điểm tham quan, du lịch, dịch vụ đã đề ra nhưng chưa được đầu tư đưa vào hoạt động. Tỷ lệ số hoá hồ sơ chưa đạt chỉ tiêu tỉnh giao.

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết tiến hành công tác cán bộ

Kỳ họp đã thảo luận, thống nhất thông qua 16 nghị quyết thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn. Đề ra những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm. Tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân hành phố: Miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lý Văn Ninh, nguyên Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố và ông Hà Đức Trường, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố; bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Uỷ ban nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Viết Hà, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố và bà Vũ Thị Kim Quỳnh, Trưởng phòng VH-TT thành phố; bầu chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (kiêm nhiệm) đối với ông Vũ Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bắc Kạn.

Minh Cường