Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Nông Thượng khóa XX

(backancity.gov.vn)-Chiều 31/5, HĐND xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 8, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của xã 5 tháng đầu năm – bàn phương hướng, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2024.Đến dự có đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh kỳ họp

Theo báo cáo của UBND xã Nông Thượng, trong 05 tháng đầu năm 2024, về cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của xã được triển khai thực hiện có hiệu quả, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phát triển ổn định. Diện tích trồng lúa vụ xuân đạt 50ha, bằng 100% KH. Cây ngô gieo trồng được 20ha, đạt 100% KH. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm thực hiện theo kế hoạch. Các công trình thủy lợi trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng được nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất. Tính đến 10/5/2024, thu ngân sách của xã  được hơn 700 triệu đồng đạt hơn 67% KH. Xã thường xuyên phối hợp thăm nắm cơ sở, thực hiện chính sách, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của  Đảng, Nhà nước. Các chính sách an sinh xã hội được duy trì đảm bảo. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao.Tình hình an ninh chính trị ổn định. Nhân dân luôn chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Hiện nay xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đang xây dựng kế hoạch thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu.

07 tháng cuối năm 2024, xã tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp, thương mại- dịch vụ;  thu ngân sách; quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao đã đạt được. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công trên địa bàn, đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh và bền vững. Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023; kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân xã về thực hiện các mô hình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn xã; chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân xã năm 2025./.

Hoàng Thạc