Kỳ họp thứ Mười một HĐND phường Sông Cầu thành công tốt đẹp

Kỳ họp đã tập trung xem xét, đánh giá kết quả hoạt động chủ yếu và hoạt động giám sát của HĐND; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của phường năm 2015; đồng thời tập trung thảo luận, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2016; quyết định phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2016 và công tác tổ chức, cán bộ.

Theo đánh giá tại kỳ họp, trong năm 2015 cán bộ và nhân dân phư­ờng Sông Cầu đã tích cực triển khai các chương trình công tác trọng tâm, đạt kết quả khá tốt. Lĩnh vực thư­ơng mại, dịch vụ (chiếm 65%) cơ cấu kinh tế phường tiếp tục được duy trì và phát triển, với trên 300 hộ kinh doanh ổn định; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có chiều hướng tăng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình/dự án; thu ngân sách trên địa bàn vượt hơn 6% dự toán; tổ chức xây dựng đường giao thông liên tổ 07 và tổ 16 với tổng trị giá 90 triệu đồng (trong đó Nhà nước hỗ trợ vật tư 50 triệu đồng, nhân dân đóng góp 40 triệu đồng). Duy trì thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, xã hội hóa giáo dục; có 2.002/2.127 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 94%; 16/21 tổ đạt tiêu chí tổ dân phố văn hóa, bằng 76%. Các chương trình y tế Quốc gia và công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư được quan tâm, tổng số đơn tiếp nhận 24, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết 17 (đã giải quyết xong 13 đơn, đang giải quyết 04). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững.

Những hạn chế trong năm 2015 cũng được kỳ họp kiểm điểm, xác định nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục, nổi lên một số vấn đề như: Thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp là thế mạnh của phường nhưng còn nhỏ lẻ, tính liên kết không cao; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình chưa được tháo gỡ kịp thời; công quản lý đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu; số người sinh và mang thai con thứ 3 có chiều hướng gia tăng.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội của phường năm 2016 được HĐND quyết định như sau: Tăng số hộ kinh doanh 27% so với số hiện có; tổng sản lượng lương thực có hạt 99 tấn; thu ngân sách trên địa bàn 2.740 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người/năm 24 triệu đồng; huy động trẻ em vào nhà trẻ 46%; vào mẫu giáo, lớp 1 và lớp 6 đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; 85% trở lên số hộ đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”, 80% trở lên số tổ dân phố đạt tiêu chí tổ dân phố văn hóa; giảm số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống 0,5% đến 1% so với số hiện có; triển khai sửa chữa, nâng cấp 01 nhà văn hóa trở lên. Xây dựng lực lượng dân quân đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đảm bảo chỉ tiêu khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ đạt 100%. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác phòng chống tội phạm.

Đồng thời, kỳ họp cũng bàn và quyết định các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đại diện lãnh đạo thành phố đã ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, phấn đấu và kết quả đạt được của cán bộ, nhân dân phường Sông Cầu năm 2015; đồng thời gợi mở một số vấn đề để phường tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo, đó là: Tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2011-2016, rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động cho nhiệm kỳ mới; chuẩn bị kỹ nhân sự cấp phường, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; xây dựng bộ máy chính quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; sắp xếp cho phù hợp với điều kiện thực tế để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, tập trung vào lĩnh vực phường có thế mạnh; đa dạng về loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chú trọng chỉ đạo thành lập hợp tác xã kiểu mới; huy động tối đa các nguồn lực để phát triển ổn định; hoàn thành dự toán thu-chi ngân sách; quan tâm tới công tác xã hội hóa đối với một số lĩnh vực; tập trung tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý đô thị, góp phần tạo cảnh quan môi trường đô thị xanh – sạch – đẹp và phát triển bền vững; quan tâm giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình/dự án; đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, tiến tới tham gia cùng thành phố xây dựng một nền hành chính công hiện đại, khắc phục những hạn chế trong thời gian vừa qua.

Kỳ họp đã thông qua 05 Nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ 01 Phó Chủ tịch UBND phường để phân công công tác khác; về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng; phương án phân bổ ngân sách địa phương; hoạt động chủ yếu của HĐND; chương trình hoạt động giám sát của HĐND phường Sông Cầu năm 2016./.