Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016- 2021

Đồng chí Trịnh Đình Sính- CT.HĐND thành phố Bắc Kạn khóa V phát biểu khai mạc kỳ họp. Nội dung bài phát biểu nêu rõ: Để đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI đề ra là “Nâng cao nămg lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh phát triển đô thị, phấn đấu đến năm 2020 thành phố cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II…”, nhiệm vụ của HĐND là rất nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực cố gắng, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng chí Triệu Đức Lân- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tặng hoa đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn

Tiếp đó, Kỳ họp đã nghe đồng chí Đinh Quang Tuyên- Chủ tịch Hội đồng bầu cử, CT.UBND thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp với hơn 31 nghìn cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 100%. Cử tri đã sáng suốt lựa chọn và bầu 30 đại biểu ưu tú vào HĐND thành phố để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri trên toàn địa bàn thành phố.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh tại kỳ họp thứ VI, HĐND thành phố khóa VI

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, bằng hình thức bỏ phiếu kín, các đại biểu dự kỳ họp đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND. Chủ tịch, phó chủ tịch UBND thành phố; Bầu cử Trưởng ban, Phó trưởng ban, các thành viên Ban Pháp chế và Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố; Bầu các thành viên UBND thành phố và Bầu Đoàn Hội thẩm toà án nhân dân thành phố Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2016-2021. Về kết quả bầu các chức danh HĐND thành phố, Đồng chí Triệu Đức Lân- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, với tỷ lệ phiếu bầu 100%. Đồng chí Đinh Thị Hạt- Ủy viên BTV Thành ủy – Phó CT.HĐND thành phố; đồng chí Lê Đăng Trưởng- Chánh văn phòng UBND thành phố được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch HĐND thành phố;

Về kết quả bầu các chức danh UBND thành phố: Đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó bí thư Thành uỷ được tái cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố. Đồng chí Ma Ngọc Vũ – Uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố được tái cử giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố. Đồng chí Nguyễn Duy Diệp – Ủy viên BCH, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường. thành phố được tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố. Kỳ họp cũng tiến hành bầu Trưởng, phó Ban pháp chế HĐND, Ban KT- XH; Bầu các Ủy viên UBND thành phố khóa VI; Bầu 25 vị Hội thẩm toàn án nhân dân thành phố; thông qua tờ trình và Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố năm 2016. 100% đại biểu nhất trí thông qua các Nghị quyết của kỳ họp. Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp./.