Ký kết chương trình phối hợp tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông

(backancity.gov.vn) – Sáng ngày 28/11, Hội Cựu chiến binh thành phố và Ban An toàn giao thông thành phố Bắc Kạn ký chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2023 – 2028.

Quang cảnh hội nghị

Trong 5 năm tới, hai đơn vị ký kết thực hiện bốn nội dung gồm: Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, tuyên truyền viên, cộng tác viên của Hội về nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông; vận động cựu chiến binh, cựu quân nhân và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông, tiếp tục xây dựng, phát triển và duy trì hoạt động các mô hình đã và đang có hiệu quả; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các trường học trên địa bàn để giáo dục đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2023 – 2028.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, giai đoạn 2023 – 2028 với một số chỉ tiêu phấn đấu chính như: 100% Hội cơ sở thực hiện đầy đủ công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông; 100% cán bộ, hội viên đăng ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông./.

Minh Cường