Ký kết phối hợp bảo vệ rừng Nà Noọc

Nà Noọc là khu rừng tự nhiên thuộc tổ Thác Giềng, phường Xuất Hóa có diện tích gần 300ha được quy hoạch là rừng phòng hộ, giáp ranh với xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới. Trong rừng Nà Noọc hiện nay còn có trữ lượng gỗ nghiến khoảng hơn 460m3 tương đương với 345 cây, 11 cây gỗ Trai lý và nhiều gỗ lớn khác từ nhóm III đến nhóm VIII. Từ năm 2014, khu rừng này đã được giao cho người dân 2 thôn Nặm Dất và Nà Khu xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới quản lý. Tuy nhiên vì là rừng tự nhiên có trữ lượng gỗ quý hiếm lớn, lại gần với đường Quốc lộ nên nguy cơ xảy ra cháy rừng và phá rừng rất cao. Bởi vậy việc ký kết giữa thành phố Bắc Kạn với huyện Chợ Mới để phối hợp bảo vệ rừng là cần thiết. Điều này nhằm tạo mối liên hệ thường xuyên giữa các bên liên quan trong công tác bảo vệ khu rừng Nà Noọc. Theo đó, huyện Chợ Mới có nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên truyền, Quản lý và bảo vệ rừng, chủ trì xây dựng các chương trình đặc thù về phát triển sinh kế cho người dân vùng rừng giáp ranh; Chi cục Kiểm lâm tỉnh thực hiện công tác chuyên môn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm Luật BV&PT rừng; UBND thành phố Bắc Kạn thực hiện công tác cấp GCNQSD đất cho người dân 2 thôn Nặm Dất và Nà Khu ngay sau khi quy hoạch 3 loại rừng được công bố; Phường Xuất Hóa cùng với xã Tân Sơn phối hợp, hỗ trợ ngành chức năng trong công tác tuyên truyền quản lý và bảo vệ rừng, rà soát lại hương ước, quy ước thôn để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, duy trì công tác quản lý, bảo vệ khu rừng Nà Noọc được ổn định và phát triển. Xã Tân Sơn cũng đã đề xuất cần phải có biển báo các khu rừng để người dân hiểu rõ đâu là rừng phòng hộ và rừng sản xuất để tránh những sai lầm đáng tiếc.

Sau khi thống nhất các nội dung trong kế hoạch, UBND thành phố Bắc Kạn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND huyện Chợ Mới đã tiến hành ký kết thực hiện việc quản lý và bảo vệ rừng Nà Noọc./.