Lãnh đạo phường Sông Cầu đối thoại với nhân dân

Tại buổi đối thoại, sau khi nghe lãnh đạo UBND phường Sông Cầu  báo cao nhanh kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 11 tháng của phường Sông Cầu. Phần lớn người dân đều cho rằng dưới sự đoàn kết, thống của tập thể lãnh đạo phường, cùng các hội, đoàn thể đã thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng năm 2019 đề ra. Đặc biệt thái đội phục vụ của đội ngũ cán bộ với nhân dân có sự chuyển biến tích cực, các thủ tục hành chính bớt rườm rà hơn. Đồng thời, có 12 lượt công dân kiến nghị 31 nội dung với lãnh đạo phường Sông Cầu như: Đảng ủy, UBND phường Sông Cầu sớm kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt còn thiếu để đảm bảo duy trì công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.  Việc thành phố hướng tới xây dựng tuyến phố kinh doanh ẩm thực ban đêm trên tuyến đường Thanh Niên người dân cơ bản đồng tình. Tuy nhiên, UBND phường Sông Cầu phải chủ động phối hợp để thực hiện tốt công tác quản lý ngay từ ban đầu về số lượng hộ kinh doanh, công tác thu gom rác thải, an ninh trật tự, nhất là phải ban hành nội quy cụ thể khi xảy ra vi phạm có sở xử lý nghiêm. Đề nghị Phường phối hợp với chi cục thuế thành phố rà soát lại danh sách các hộ đóng thuế tránh tình trạng một số hộ đã chuyển địa bàn cư trú nhiều năm vẫn gửi thông báo nộp thuế về nơi ở cũ. Công tác quản lý đô thị cần được duy trì, tránh tái lấn chiếm và quyết liệt hơn để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm; Tình trạng cỏ dại mọc um tùm một số điểm trên bờ kè sông Cầu và rác thải vứt bừa bãi lòng suối cần có biện pháp xử lý hiệu quả về lâu dài, tiếp tục giao địa phương quản lý, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong xả thải để đảm bảo nguồn nước, không khí không bị ô nhiễm;…

          Trong quá trình đối thoại, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường đã lần lượt trả lời các câu hỏi và các ý kiến kiến nghị của nhân dân. Sau khi được hỏi và nghe các nội dung trao đổi, giải trình của lãnh đạo phường đại diện nhân dân các tổ dân phố cơ bản đồng tình và mong muốn tập thể lãnh đạo phường Sông Cầu sớm giải quyết dứt điểm vấn đề, hợp tình, hợp lý và tuân thủ theo pháp luật, tránh để tình trạng phát sinh mâu thuẫn mới báo cáo dẫn đến tình trạng xử lý kéo dài gây nên những bức xúc cho nhân dân./.