Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn kiểm tra, thăm nắm xã, phường sau tết Mậu Tuất 2018

Qua thông tin nhanh, trước và trong Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, các địa phương đã tập trung lãnh đạo chuẩn bị Tết theo kế hoạch chung của thành phố. Các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo chu đáo. Công tác thăm hỏi, tặng quà và an sinh xã hội đạt kết quả tốt. Nhân dân đón tết, vui xuân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Ngay sau Tết các xã, phường đã khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tiếp tục lãnh đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự thực hiện các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Chỉ đạo sản xuất vụ xuân đúng khung thời vụ; triển khai kế hoạch trồng rừng, chuyển đổi diện tích đất canh tác thu nhập thấp sang trồng cây có giá trị kinh tế cao; phát triển thương mại, dịch vụ; thu ngân sách và các nhiệm vụ thường xuyên khác.

Đ/c Đinh Quang Tuyên – Chủ tịch UBND thành phố quán triệt nhiệm vụ trọng tâm đối với phường Xuất Hóa 

Lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương bám sát hoạt động ở cơ sở, địa bàn; tập trung thực hiện cải cách hành chính, đưa Trung tâm dịch vụ hành chính công vào hoạt động. Đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quy hoạch đô thị, xây dựng nông thôn mới, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, giảm nghèo. Tiến hành rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 theo đúng quy trình, thời gian quy định; hoàn thành kế hoạch sinh hoạt chi bộ mẫu; lãnh đạo tổ chức Đại hội Hội nông dân nhiệm kỳ 2018-2022.