Lãnh đạo tỉnh, thành phố Bắc Kạn kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Sáng ngày 07/7, đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bắc Kạn làm Trưởng đoàn đến kiểm tra các khâu của kỳ thi THPT 2021 tại Trường THPT Bắc Kạn, Trường Cao đẳng Bắc Kạn. Tham gia cùng đoàn kiểm tra, có đồng chí Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Qua kiểm tra tại thành phố Bắc Kạn, công tác tổ chức thi, coi thi, thanh tra, giám sát được 02 điểm thi (Trường THPT Bắc Kạn, Trường Cao đẳng Bắc Kạn) thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Đồng chí Phạm Duy Hưng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bắc Kạn đề nghị: Cán bộ phục vụ kỳ thi thực hiện nghiêm quy chế thi, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bắc Kạn, nhằm bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra thuận lợi, an toàn, chất lượng./.

Hoàng Thạc