Lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn họp kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2020, 2021

Sáng ngày 24/6/2022, Lãnh đạo UBND thành phố tổ chức tự kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh- quốc phòng trong năm 2020, 2021. Đồng chí Dương Hữu Bường-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì; cùng dự có các đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị chuyên môn thành phố.

Đồng chí Dương Hữu Bường-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ thành phố thông qua dự thảo báo cáo tự kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo UBND thành phố trong năm 2020, 2021. Cùng nhìn nhận lại kết quả đạt được trong báo cáo tự kiểm điểm, đánh giá của tập thể lãnh đạo UBND thành phố trong năm 2020, 2021 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng và nội dung gợi ý kiểm điểm của đồng chí chủ trì liên quan đến công tác quản lý đô thị, quản lý tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, công tác thu ngân sách Nhà nước, cải cách hành chính, an ninh,…

Đại biểu dự họp tham gia góp ý nội dung dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn

Đối với dự thảo báo cáo tự kiểm điểm, đánh giá của tập thể: Các đại biểu dự họp đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn đã chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ gắn với vị trí, thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, góp phần giải quyết được rất nhiều nội dung quan trọng tạo sự chuyển biến nhất định theo đúng định hướng, lộ trình phát triển đô thị của thành phố. Thông qua việc tập thể lãnh đạo thành phố Bắc Kạn thẳng thắn nêu vấn đề, kiểm điểm những nội dung đã khắc phục nhưng vẫn còn tồn tại, chưa triệt để. Đại diện một số phòng, ban, ngành, đơn vị chuyên môn thành phố đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đề xuất xem xét, bổ sung thêm giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại những năm tiếp theo.

Trong nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình 03 cá nhân lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn (01 Chủ tịch, 02 phó Chủ tịch) cơ bản từng nội dung kiểm điểm nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của các phòng, ban, ngành chuyên môn; những ý kiến góp ý, đề xuất bổ sung thêm của phòng, ban cho từng cá nhân người đứng đầu UBND thành phố góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành linh hoạt các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, để các cá nhân cùng với tập thể lãnh đạo UBND thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý Dịch vụ công ích đô thị thành phố thông qua nội dung tờ trình xin ý kiến sửa chữa, xây dựng mới vỉa hè của các tuyến đường lớn nội thành thành phố Bắc Kạn. Các đại biểu dự nhất trí về chủ trương thực hiện nhưng đề nghị các phòng, ban điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện nội dung theo quy định./.

Triệu Biển