Lãnh đạo UBND thành phố làm việc với các tổ chức phật giáo trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các tổ chức phật giáo trên địa bàn vào sự phát triển chung của thành phố trong những năm qua, tuy nhiên công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương và các tổ chức phật giáo trên địa bàn còn nhiều hạn chế, bất cập. Việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của đền chùa trên địa bàn thành phố là hết sức cần thiết.

       Tại buổi làm việc, các tổ chức phật giáo trên địa bàn cũng bày tỏ sự nhất trí cao trong việc ban hành Quy chế, đồng thời cũng mong muốn cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện hơn nữa tới các tổ chức phật giáo trên địa bàn trong việc quản lý cũng như tổ chức các lễ hội lớn .

        Tiếp thu các ý kiến của các tổ chức phật giáo trên địa bàn, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm ban hành Quy chế quản lý hoạt động của đền chùa trên địa bàn thành phố để công tác phối hợp quản lý đi vào nề nếp góp phần phát triển văn hóa tâm linh của địa phương.