LĐLĐ thành phố giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động

Ngày 01/10/2021, Đoàn giám sát của Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn do đồng chí Đào Thị Thúy – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bắc Kạn làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn và Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long về thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Đoàn giám sát LĐLĐ thành phố làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn

Qua giám sát trực tiếp tại đơn vị, doanh nghiệp cho thấy người sử dụng lao động đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật như: Trong việc tuyển dụng nhân sự, quản lý sử dụng lao động, xếp sắp vị trí việc làm; ký kết hợp đồng lao động; tiền lương, tiền thưởng; thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; ban hành quy chế phối hợp giữa chính quyền với công đoàn cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tích cực triển khai tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định…

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Chưa kịp thời rà soát, bổ sung sửa đổi nội quy lao động, hợp đồng lao động, hệ thống thang lương theo các văn bản hiện hành; công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động lao động cho người lao động của doanh nghiệp chưa được thực hiện thường xuyên, doanh nghiệp chưa tổ chức hội nghị người lao động theo quy định và thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định chưa được kịp thời…

Đoàn giám sát LĐLĐ thành phố đề nghị: Doanh nghiệp khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế, chủ động triển khai thực hiện các quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, Bộ luật Lao động 2019, Luật Công đoàn Việt Nam và làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Chính phủ./.

Xuân Thùy – LĐLĐ thành phố