LĐLĐ Thành phố trao sổ tiết kiệm cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Hai vợ chồng chị công tác cùng cơ quan, không may bị tai nạn chồng chị qua đời khi chị đang mang dạ chửa. Đến nay cháu mới được 5 tuổi, bản thân ốm đau thường xuyên phải đi điều trị tại Hà Nội, bên cạnh đó chị phải nuôi mẹ già không có lương và con còn nhỏ, lương thu nhập hàng tháng của chị chỉ trên 2 triệu đồng. Nhận sổ chị hết sức xúc động và cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của tổ chức công đoàn. 

LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, Ban chấp hành công đoàn Ban bồi thường GPMB Thành phố tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, động viên để chị Lê Thu Hà vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao