Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm 2013

Theo đó, các hoạt động thiết thực được triển khai trong “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” là Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng nơi, tổ chức các hội nghị, hội thảo về tăng cường các can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV cho những người có hành vi nguy cơ cao…

Với chủ đề ngày thế giới phòng, chống AIDS năm nay tập trung vào “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”, thị xã Bắc Kạn tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng và tăng cường quảng bá các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị HIV/AIDS đến nhân dân. Đồng thời tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội.

Sau Lễ mít tinh, các lực lượng tham gia diễu hành qua các tuyến đường chính của thị xã nhằm tuyên truyền trực tiếp với người dân các kiến thức về phòng chống HIV/AIDS.