Lễ ra mắt Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phường Xuất Hóa

Ngày 28/10, Hội người cao tuổi phường Xuất Hóa tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Dự lễ ra mắt có đại diện Hội người cao tuổi thành phố, phòng Lao động, Thương binh & Xã hội thành phố, Ban vận động xây dựng Câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau phường Xuất Hóa và 50 thành viên Câu lạc bộ.

​Tại Lễ ra mắt, các đại biểu và thành viên CLB được nghe công bố Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND phường Xuất Hóa về việc thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phường Xuất Hóa.

Câu lạc bộ gồm 50 thành viên. Trong đó, 86% thành viên trong độ tuổi từ 55 tuổi trở lên, 14% thành viên dưới 55 tuổi. Ban chủ nhiệm CLB có 05 thành viên, ông Lã Văn Thính giữ chức vụ Chủ nhiệm. Câu lạc bộ có nhiệm vụ: Tổ chức thu hút liên thế hệ các thành viên có độ tuổi từ 72 tuổi trở xuống, có cùng sở thích, tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng mô hình phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống; tham gia các hoạt động của cộng đồng trong công tác chăm sóc và phát huy người cao tuổi;  quản lý và phát triển hội viên, vận động xây dựng quỹ, tiếp nhận các nguồn tài trợ, ủng hộ, sử dụng đúng mục đích.

Ra mắt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phường Xuất Hóa

Đây là Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” đầu tiên của phường Xuất Hóa được thành lập, nhằm tạo điều kiện cho người cao tuổi cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe và tăng cường vai trò, sự đóng góp của lớp người cao tuổi đối với xã hội./.

Lệ Thúy – Tư pháp phường Xuất Hóa