Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2021