Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021

Ngày 19/10/2021, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021 cho 135 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố (khóa V), cán bộ công đoàn, kế toán của các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được các đồng chí báo cáo viên phổ biến, triển khai những nội dung cơ bản về: Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; những điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; phương pháp hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở; công tác Nữ công; công tác thi đua khen thưởng, bảo hộ lao động; công tác tài chính công đoàn; công tác kiểm tra công đoàn và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân…

Đây là hoạt động thường niên của LĐLD thành phố Bắc Kạn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở những kiến thức cơ bản trong hoạt động công đoàn; từng bước nâng cao trình độ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trong giai đoạn hiện nay./.

         Xuân Thùy – LĐLĐ thành phố Bắc Kạn