Liên đoàn Lao động thành phố tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cở sở năm 2023

(backancity.gov.vn) – Ngày 10/11, Liên đoàn lao động thành phố Bắc Kạn tập huấn nghiệp vụ cho 130 cán bộ công đoàn cở sở năm 2023.

Toàn cảnh lớp tập huấn công đoàn

Trong 01 ngày, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, tài chính các đồng chí phụ trách kế toán, thủ quỹ công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố  được tập huấn các chuyên đề: Bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính; công tác thi đua khen thưởng; triển khai hồ sơ đơn vị đạt chuẩn văn hoá; tuyên truyền dân số phát triển; Báo cáo kết quả Đại hội công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kiểm tra hướng dẫn thi đua khen thưởng. Hướng dẫn cập nhật báo cáo trên Website của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới; nâng cao các kỹ năng công vận, nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình thay mặt, đại diện chăm lo cho đoàn viên, người lao động tại đơn vị./.

Minh Cường