Liên đoàn Lao động thành phố: Tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật BHXH và Kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ

Tại hội nghị, các học viên được nghe những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật BHXH; trọng tâm là những quy định của chính sách BHXH, BHYT về quyền, nghĩa vụ, điều kiện, mức đóng, mức hưởng của người tham gia; những quy định về thủ tục, hồ sơ, quy trình, phương thức đăng ký tham gia BHXH, BHYT đồng thời được tuyên truyền những kiến thức cơ bản về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ)…

 

Các học viên tham gia lớp tập huấn tuyên truyền Dân số/KHHGĐ và Luật BHXH

Thông qua buổi tập huấn, mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn, CNLĐ sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, trực tiếp tuyên truyền, vận động CNVCLĐ ở cơ sở, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích nâng cao chất lượng dân số và ý thức chấp hành pháp luật của CNVCLĐ.