Liên đoàn Lao động thành phố tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Luật HTX năm 2012”.

Liên đoàn Lao động thành phố đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS trực thuộc, công đoàn Giáo dục tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ về mục địch của cuộc thi, tích cực vận động đoàn viên, CNCLĐ nhiệt tình tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật HTX năm 2012”. Đồng thời đề nghị các CĐCS in, sao cung cấp tài liệu cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia dự thi.

Đây là Cuộc thi có ý nghĩa chính trị sâu rộng, thông qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về những nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX, về vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.