Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn giám sát tại 02 công đoàn trường học trực thuộc LĐLĐ thành phố

Ngày 27/4/2022, Đoàn giám sát của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Hoàng Thị Chinh – Ủy viên BTV,Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát chuyên đề việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn và kết quả tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm học 2021-2022 tại 02 công đoàn trường Mầm non, Tiểu học Dương Quang.

Đoàn giám sát làm việc tại công đoàn cơ sở

 Qua giám sát cho thấy, cơ bản các Công đoàn cơ sở khối trường học (trực thuộc LĐLĐ thành phố) chấp hành tốt các quy định của Luật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam như: Chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên và cấp ủy; thực hiện các văn bản, nghị quyết công đoàn các cấp. Các Công đoàn cơ sở ban hành đầy đủ các Quy chế hoạt động của tổ chức công đoàn theo quy định; thực hiện duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành; thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức trong công tác phối hợp, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động tại đơn vị. Việc sử dụng tài chính công đoàn đảm bảo chấp hành theo các quy định. Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn trong năm học và kết quả tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở năm học 2021 -2022 đều đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn giám sát đã tiến hành thẩm định việc tự đánh giá, xếp loại của công đoàn hai nhà trường. Cơ bản Công đoàn cơ sở thực hiện theo đúng hướng. Đoàn đề nghị hai đơn vị bổ sung một số nội dung, vấn đề chưa hợp lý hoặc còn hạn chế, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn hoạt động ngày càng hiệu quả hơn./.

   CTV: Xuân Thùy – LĐLĐ thành phố