Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn giám sát tại công đoàn thành phố

Ngày 02/12/2021, Đoàn giám sát của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Đinh Quang Chúc – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn và kết quả tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2021 tại tại cơ quan Liên đoàn lao động thành phố và công đoàn cơ sở phường Huyền Tụng (trực thuộc LĐLĐ thành phố).

Đoàn giám sát làm việc tại cơ quan LĐLĐ thành phố Bắc Kạn

         Qua giám sát, cơ bản các cấp Công đoàn thành phố chấp hành tốt các quy định của Luật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam như: Việc chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên, của Thành ủy và thực hiện các văn bản, nghị quyết của công đoàn các cấp; đã ban hành các Quy chế hoạt động của tổ chức công đoàn  theo quy định; thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành được duy trì thực hiện tốt; các cấp Công đoàn thành phố đã làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình trong công tác phối hợp chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Việc sử dụng tài chính công đoàn được các cấp Công đoàn thành phố  chấp hành tốt các quy định về quản lý và sử dụng tài chính công đoàn. Về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn trong năm và kết quả tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn thành phố năm 2021 đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn giám sát đã tiến hành thẩm định việc tự đánh giá, xếp loại của các đơn vị. Cơ bản các cấp Công đoàn thành phố thực hiện theo đúng hướng. Đồng thời, đề nghị bổ sung những nội dung, vấn đề chưa hợp lý hoặc còn hạn chế nhằm tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn hoạt động ngày càng hiệu quả hơn./.

   Xuân Thùy – LĐLĐ thành phố