Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra hoạt động công đoàn cơ sở năm 2021 tại thành phố

Ngày 27/4/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Bùi Thanh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng ban công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động công tác công đoàn, các phong trào thi đua và chấm điểm năm học 2020-2021 tại Công đoàn trường THCS Nông Thượng và Công đoàn trường Mầm non Huyền Tụng. 

Kiểm tra tại Công đoàn trường Mầm non Huyền Tụng

Qua kiểm tra 02 công đoàn cho thấy: Công đoàn cơ sở đã triển khai tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến hoạt động phong trào tại đơn vị. Ban chấp hành công đoàn cơ sở chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên của đơn vị. Đồng thời thực hiện tốt các nội dung về văn bản quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của tài chính như mở sổ ghi chép, theo dõi, lưu trữ các loại công văn đi, đến kịp thời, đầy đủ; xây dựng quy chế hoạt động của BCH, quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn và người đứng đầu đơn vị, quy chế dân chủ cơ sở…

Hàng năm, công đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu với Ban giám hiệu tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động đúng thời gian quy định và đảm bảo chất lượng; việc sử dụng kinh phí của công đoàn đúng mục đích; hoạt động công đoàn của cơ sở  được thực hiện theo đúng hướng dẫn, bước đầu mang lại những kết quả đáng khích lệ. Qua việc đánh giá chấm điểm của LĐLĐ tỉnh, 2 công đoàn nhà trường đều đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc xây dựng kế hoạch thực hiện còn chung chung, mang tính hình thức, tính  thực tế chưa cao; việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên khám sức khỏe định kỳ chưa được kịp thời.

Tham gia cùng đoàn và là đơn vị quản lý trực tiếp các công đoàn cơ sở, Liên đoàn thành phố Bắc Kạn cũng yêu cầu: Công đoàn cơ sở cần chủ động bám sát chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đồng cấp để thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên tại đơn vị mình.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị cấp ủy, chuyên môn các đơn vị chỉ đạo, tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở  nhiều hơn nữa đến đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên; công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên tuyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.

                                                                Xuân Thùy – LĐLĐ thành phố Bắc Kạn