Lợi ích của tổ chức công đoàn cơ sở trong Doanh nghiệp

Tuy nhiên, lâu nay có nhiều chủ doanh nghiệp rất ngần ngại hoặc từ chối việc thành lập công đoàn cơ sở. Có doanh nghiệp cho rằng hoạt động của công đoàn cơ sở vừa tốn kém thời gian, nhân lực …Trong khi đó, người lao động cũng không mặn mà với việc tham gia công đoàn cơ sở. Họ cho rằng, điều này chỉ tốn thời gian, phải đóng đoàn phí, trong khi quyền lợi thì hầu như không có. Nhưng nếu tổ chức công đoàn cơ sở thực sự phát huy được tối đa vai trò và chức năng của mình thì những lợi ích mà công đoàn mang lại thật sự vô cùng lớn cho cả doanh nghiệp cũng như người lao động, cụ thể:

Thứ nhất, là lợi ích cho người lao động:

Công đoàn cơ sở tham gia giám sát doanh nghiệp trong việc thực hiện ký kết Hợp đồng lao động cho người lao động. Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp cùng doanh nghiệp xây dựng thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, đôn đốc doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động

Công đoàn là nơi giải quyết những vấn đề bức xúc của người lao động với doanh nghiệp, tham gia ý kiến với doanh nghiệp trong việc tổ chức bữa ăn ca cho người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn còn đóng góp ý kiến với doanh nghiệp về môi trường làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động và đề nghị doanh nghiệp trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động.

Thứ hai; lợi ích cho doanh nghiệp:

Công đoàn cơ sở tham gia hỗ trợ người sử dụng lao động xây dựng nội quy lao động, bảng lương, thỏa ước lao động tập thể.

Khi doanh nghiệp phải thay đổi cơ cấu hoặc cải tiến công nghệ, công đoàn có thể giúp doanh nghiệp sắp xếp lao động một cách hợp lý để phát huy tối đa hiệu quả của nguồn lực lao động, cũng như chấm dứt hợp đồng lao động đối với những trường hợp không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Đã có rất nhiều trường hợp, do thiếu tổ chức công đoàn cơ sở, hoặc có nhưng bị xem nhẹ, nhiều doanh nghiệp đã miễn cưỡng giải quyết tranh chấp như phải nhận người lao động trở lại làm việc (trong trường hợp bị thua kiện).

Khi có tranh chấp xảy ra như đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, đình công…công đoàn cơ sở sẽ tổ chức đối thoại nhằm dung hòa lợi ích của người lao động với người sử dụng lao động trên tư cách là một chủ thể độc lập, trung gian giải quyết tranh chấp lao động.

 

Khi có tổ chức công đoàn, doanh nghiệp sẽ có “người” giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ của người lao động, từ đó sẽ hạn chế mạnh tai nạn lao động, công nhân hoặc người lao động bỏ việc, làm việc không hết trách nhiệm, không tôn trọng cam kết, thoả ước lao động..

 Khi vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở trong Doanh nghiệp được phát huy hiệu quả thì phong trào sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp được đẩy mạnh, sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp cũng như người lao động trong doanh nghiệp. Đồng thời tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững và xây dựng đội ngũ lao động vững mạnh, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, uy tín, hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.