Lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn 30 năm xây dựng và trưởng thành

Cách đây tròn 30 năm, ngày 29/10/1990, lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn) được thành lập tại thị xã Bắc Kạn. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển, tổ chức và xây dựng LLVT địa phương.

Phường Đức Xuân diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

Năm 1997, sau khi tỉnh Bắc Kạn được tái lập, thị xã Bắc Kạn trở thành thị xã tỉnh lỵ . Đến nay thị xã có 8 đơn vị hành chính xã, phường trực thuộc. Năm 2012, thị xã Bắc Kạn được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III. Năm 2015, chuyển thị xã Bắc Kạn thành thành phố Bắc Kạn. Theo đó, Lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã cũng được kiện toàn và hoạt động với nội dung và phạm vi rộng hơn. Ngày 21/3/2001 Tư lệnh Quân khu 1 ký quyết định công nhận ngày 29/10/1990 là ngày truyền thống LLVT nhân dân thị xã Bắc Kạn.

Hiện nay, thành phố Bắc Kạn có tổng diện tích tự nhiên là 136,88 km2, có vị trí nằm trên tuyến đường quốc lộ 3, thông thương với các tỉnh trong vùng Đông Bắc – Bắc Bộ như Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc giang, Bắc Ninh, Hà Nội… Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên như vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển các dịch vụ, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Dân số trên 60 nghìn người, gồm có 06 dân tộc anh em. Nhân dân có bề dày văn hoá truyền thống tốt đẹp, cần cù lao động, sáng tạo. Dân cư khu vực nội thị chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Hàng năm, Lực lượng vũ trang thường xuyên được kiện toàn, hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, cùng với nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể của thành phố tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững  được an ninh – quốc phòng trong tình hình mới.

Kế thừa và phát huy bản chất truyền thống của Quân đội nhân dân Việt nam anh hùng, truyền thống vẻ vang của LLVT nhân dân trong suốt chặng đường kháng chiến gian khổ. Từ khi tái lập tỉnh đến nay, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tổ chức biên chế…Song, LLVT thành phố Bắc Kạn được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, và tình thương yêu đùm bọc của quần chúng nhân dân các dân tộc trên địa bàn.  Đảng ủy, chỉ huy Ban chỉ huy quân sự thành phố và cơ quan quân sự các cấp luôn làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của trên, cụ thể hoá và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả về nhiệm vụ Quốc phòng- quân sự địa phương. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được tăng cường; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đạt kết quả tốt; hằng năm hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển quân; phối hợp tham gia thực hiện có hiệu quả, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh ở địa phương.

Phường Nguyễn Thị Minh Khai diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt phương châm huấn luyện, không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng huấn luyện hàng năm đều hoàn thành kế hoạch, nội dung chương trình huấn luyện đề ra. Kết quả, huấn luyện lực lượng thường trực đạt khá, giỏi, DQTV, lực lượng DBDV đạt khá. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được nâng lên. Đặc biệt thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức tốt các cuộc diễn tập KVPT thành phố; diễn tập chiến đấu phòng thủ ở xã, phường đạt 100% kế hoạch. Qua đó tạo được sức mạnh tổng hợp trong xây dựng KVPT vững chắc, nâng cao khả năng SSCĐ cuả LLVT trong xử lý các tình huống, nhất là tạo sự chuyển biến nhận thức của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong vận hành cơ chế.

Chất  lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố được nâng lên, 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt Chỉ thị, Nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt. Các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng luôn được kiện toàn, phát huy tốt chức năng, bảo đảm thực hiện tốt dân chủ trên các lĩnh vực, cán bộ, chiến sỹ phấn khởi, yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị, xây dựng địa phương, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chú trọng xây dựng cấp uỷ, chi bộ, Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm tốt công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên, quan tâm chăm lo, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

LLVT thành phố Bắc Kạn luôn chủ động, tích cực triển khai thực hiện công tác bảo đảm hậu cần, động viên cán bộ, chiến sỹ phát huy tiềm năng, thế mạnh của đơn vị, địa phương, tự lực, tự cường khắc phục mọi khó khăn ổn định nơi ăn, ở, sinh hoạt. Thường xuyên bảo đảm lực lượng hậu cần phục vụ cho nhiệm vụ SSCĐ và hoạt động thường xuyên của đơn vị. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra. Xây dựng doanh trại chính quy “Sáng, xanh, sạch, đẹp” chuyển biến tích cực đạt hiệu quả tốt. chủ động tổ chức tăng gia chăn nuôi gia súc, gia cầm, giá trị thu hằng năm đạt hơn năm mươi triệu đồng, góp phần thiết thực nâng cao đời sống của bộ đội. Đồng thời thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu và tỉnh về công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường xây dựng cơ sở chính trị vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, tham gia xoá đói, giảm nghèo, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “DBHB”, BLLĐ của địch; bài trừ các tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, đấu tranh với các hoạt động truyền đạo trái pháp luật…Tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các cuộc vận động  do trên phát động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, quyên góp ủng hộ các quỹ từ thiện, đạt kết quả tốt. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “LLVT thành phố Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”,  đã huy động hàng nghìn ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ giúp dân làm đường liên thôn, nạo vét kênh mương và các công trình phúc lợi xã hội khác. Kết qủa đó đã góp phần quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương, tăng cường tiềm lực để củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong suốt chiều dài lịch sử, LLVT nhân dân thành phố Bắc Kạn luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân và LLVT thành phố Bắc đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến và hàng vạn các huân, huy chương được tặng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đặc biệt từ khi tái lập tỉnh, đứng trước nhiều thời cơ và vận hội lớn đồng thời đan xen những nguy cơ thách thức, song LLVT thành phố luôn tỏ rõ sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, ra sức xây dựng LLVT thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nỗ lực đó đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba năm 2009; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2010, 2011; Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua và đơn vị quyết thắng và nhiều tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, chiến sĩ thi đua. Kết quả trên phản ánh sự nỗ lực cố gắng của quân và dân thành phố Bắc Kạn, thể hiện rõ ý trí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đoàn kết kỷ luật, chấp hành nghiêm túc đường lối lãnh đạo của Đảng, tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Suốt chặng đường lịch sử ra đời, chiến đấu và trưởng thành của LLVT thành phố Bắc Kạn là một bản hùng ca vang mãi không chỉ hôm nay mà còn là một động lực tiếp sức cho lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố Bắc Kạn không ngừng phát huy truyền thống, thi đua học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị, nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tô thắm thêm những trang sử vàng truyền thống, những phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội  Cụ Hồ”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Minh Cường