Mặt trận tổ quốc trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQVN thành phố với Ban An toàn giao thông thành phố Bắc Kạn, thời gian qua, các cấp Mặt trận thành phố  đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp, hoạt động thiết thực, có hiệu quả, từ đó góp phần hữu hiệu trong việc nâng cao nhận thức của người dân, giảm thiểu tai nạn giao thông, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

                      

Một buổi tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ tại phường Xuất Hóa

Từ đầu năm 2020 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bắc Kạn đã phối hợp với Đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Kạn tổ chức lồng ghép 03 hội nghị tuyên truyền ATGT năm 2020 phường Xuất Hóa, Huyền Tụng, Đức Xuân với hơn 200 lượt người tham dự.

Để giúp người dân hiểu được những nội dung cơ bản về Luật giao thông đường bộ, đưa văn hoá giao thông vào đời sống và phát triển thành phong trào rộng khắp trong toàn thành phố Bắc Kạn, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn đã phối hợp với các tổ chức thành viên, chỉ đạo Mặt trận cơ sở tổ chức hội nghị mặt trận, các đoàn thể và khu dân cư.Trong quá trình triển khai, lấy đội ngũ cán bộ mặt trận và lãnh đạo các tổ chức thành viên làm nòng cốt để vận động nhân dân chấp hành Luật giao thông đường bộ. Đồng thời, hệ thống Mặt trận các cấp đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, trực tiếp tuyên truyền cho các hội viên, đoàn viên thuộc tổ chức của mình và người dân tại các khu dân cư trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, vận động được Mặt trận các cấp tiến hành thường xuyên, liên tục để không ngừng nâng cao nhận thức, hành động của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Nội dung chủ yếu tập trung về việc thực hiện nếp sống văn hoá giao thông, gắn với thực hiện nếp sống văn hoá nói chung; ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cách ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông; tác hại của rượu, bia đối với sức khoẻ và trật tự xã hội, đặc biệt là nguy cơ gây tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia khi lái xe.Trên cơ sở chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ, người dân khi điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy cần nâng cao ý thức tự giác việc đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng. Nêu cao tinh thần tự giác tham gia bảo vệ các công trình giao thông và hành lang ATGT; kiên quyết ngăn chặn hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông…Bên cạnh việc tuyên truyền, Mặt trận các cấp thành phố còn thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động giám sát của nhân dân trong việc xây dựng các công trình giao thông, nhất là sự giám sát của các Ban giám sát đầu tư cộng đồng; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các vụ vi phạm pháp luật về ATGT, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn còn thực hiện các mô hình điểm gắn với 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục duy trì 58 mô hình “ khu dân cư Văn hóa ATGT” tại 35 thôn, tổ phố; “ Khu dân cư ba không” tại 23 thôn, tổ dân phố”; xây dựng được 44 mô hình tự quản ở khu dân cư. Đến nay, thành phố Bắc Kạn xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình “Khu dân cư văn hoá ATGT” tại hầu hết các khu dân cư. Những mô hình góp phần hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân khi tham gia giao thông.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT; phối hợp với tổ chức Mặt trận các cấp chọn những cơ sở và khu dân cư có nhiều nguy cơ mất ATGT để làm điểm chỉ đạo tuyên truyền, vận động, xây dựng các mô hình phù hợp; tiếp tục đưa nội dung bảo đảm TTATGT vào tiêu chí xây dựng, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá“, “Khu dân cư văn hoá”…Xây dựng, duy trì các mô hình về bảo đảm trật tự ATGT . Phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát thực hiện Pháp luật về an toàn giao thông ở địa phương, cơ sở; xác định rõ trách nhiệm của MTTQ các cấp trong công tác phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho các cấp uỷ đảng, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời phản ảnh kiến nghị của nhân dân trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân; của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong việc xây dựng công trình giao thông, quản lý hành lang bảo vệ các công trình giao thông… góp phần giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí trên địa bàn thành phố thời gian tới./.

Minh Cường