Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn – Dấu ấn một nhiệm kỳ

(backancity.gov.vn) -Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của MTTQ tỉnh, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ thành phố Bắc Kạn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đề ra.

Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Phạm Xuân Thường, tổ 12, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Theo đó, MTTQ thành phố Bắc Kạn đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động, đóng góp tích cực vào những kết quả chung của thành phố. Năm 2023, kinh tế được phục hồi, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/người/năm tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,96%; nhiều chương trình, dự án trọng điểm được triển khai và đi vào hoạt động.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ; văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc; quốc phòng – an ninh được củng cố và tăng cường; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã cơ bản thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đề ra. Đặc biệt, thành phố Bắc Kạn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn thôn mới năm 2020.

Bà Nông Thị Thiệp, Chủ tịch UBMTTQ xã Nông Thượng nói: “Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường trực UBMTTQ xã Nông Thượng đã cùng các  thành viên tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với năm nội dung trọng tâm của cuộc vận động, tổ chức triển khai cuộc vận động gắn với các nhiệm vụ được giao trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Phối hợp tổ chức tốt ccông tác tuyên truyền được hơn 70 buổi, với hơn 3400 lượt người tham gia, thực hiện tốt các mô hình tự quản ở khu dân cư phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, với kết quả hằng năm số gia đình văn hóa đạt trên 95%, Khu dân cư văn hóa đạt trên 85%. Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, vận động quỹ vì người nghèo, trong nhiệm kỳ đã phối hợp với các cấp, các ngành vận động xây dựng được 15 nhà đại đoàn kết sửa chữa 2 nhà cho hộ nghèo, tích cực vận động nhân dân hiến đất hiến đường làm cầu đóng góp ngày công lao động để góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, qua đó đã góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.”

5 năm qua, với vai trò là đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, MTTQ các cấp thành phố đã nắm bắt tình hình dư luận xã hội, phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền những vấn đề Nhân dân quan tâm để kịp thời xem xét, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo quốc phòng- an ninh. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”; “Tuổi cao gương sáng”, … được triển khai có hiệu quả.

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau”, trong 5 năm, công tác tiếp nhận, vận động quỹ “Vì người nghèo”luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận hơn 1,4 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 31 nhà đại đoàn kết; Ban vận động quỹ thành phố và xã, phường vận động được hơn 1, 1 tỷ đồng. Kết quả hỗ trợ xây mới và sửa được 66 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm hỏi ốm đau dài ngày; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó; đóng góp 500 ngày công lao động cho hộ nghèo

Trong 5 năm, Ban vận động Cứu trợ – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã kêu gọi, ủng hộ nguồn lực, kinh phí tổ chức hỗ trợ cho 09 gia đình bị hỏa hoạn, thiên tại, sạt lở đất; giúp các hộ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ nhân dân các tỉnh Miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận trên 500 triệu đồng ủng hộ các tỉnh bị ảnh hưởng (năm 2020). Năm 2021, dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân, cũng như sự phát triển kinh tế – xã hội thành phố; song với quyết tâm chính trị cao, Ủy ban MTTQ từ thành phố đến các xã, phường và các tổ chức thành viên, đã tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, trọng tâm là công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an sinh xã hội.Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, MTTQ thành phố đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quy định của Chính phủ, của tỉnh và thành phố về việc quyết liệt thực hiện các đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức thành viên và tinh thần tương thân tương ái vận động nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. MTTQ đã tích cực vận động Nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả dịch bệnh và đóng góp vào Quỹ phòng, chống dịch COVID. Kết quả, đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ trang thiết bị vật tư y tế, nhu yếu phẩm trị giá trên 01 tỷ đồng; ủng hộ tiền mặt hơn 775 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ VN thành phố Bắc Kạn phối hợp với UB MTTQ xã Dương Quang triển khai mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại thôn Phặc Tràng

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua, MTTQ thành phố đã cụ thể hoá, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương thức mới, ngày càng thiết thực và hiệu quả. Thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho Nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố xây dựng được 86 mô hình, triển khai 04 mô hình điểm cấp thành phố là “khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại xã Dương Quang (02 mô hình); phường Huyền Tụng (01 mô hình); phường Sông Cầu (01 mô hình); đạt 172% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

05 năm qua, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Kạn đã làm tốt công tác hướng dẫn cơ sở tổ chức các hoạt động Kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11); Ban Thường trực chủ động tham mưu với Thường trực Thành ủy thành lập 120 đoàn tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư. Thực tế khẳng định, 100% khu dân cư đều tổ chức đủ phần Lễ và phần Hội, thực sự là ngày Hội của toàn dân, thắm đượm tình đoàn kết các dân tộc. Tại Hội nghị có trên 9 nghìn lượt hộ gia đình được biểu dương khen thưởng, qua đó củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong việc xây dựng và phát triển Thành phố Bắc Kạn.

Ngoài ra, MTTQ thành phố chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức khảo sát, lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đóng góp tích cực vào kết quả thành phố Bắc Kạn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Hiện thành phố có 01 xã đạt nông thôn mới và 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đồng chí Lý Thị Luân, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Bắc Kạn cho biết:Để đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam tỉnh; sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Mặt trận; sự phối hợp ngày càng hiệu quả của chính quyền địa phương; sự phối hợp của các tổ chức chính trị – xã hội, cùng với sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp. Đặc biệt, đó còn là sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố. Những kết quả đó đã tạo nên tiền đề quan trọng, củng cố và nâng cao vai trò, trách nhiệm, vị thế của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”

 Song song với việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, MTTQ thành phố Bắc Kạn còn triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp, tăng cường công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Chủ trì hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng pháp luật. Công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau mỗi kỳ họp được đổi mới về nội dung và hình thức, phối hợp tổ chức 230 hội nghị tiếp xúc cử tri tại 8/8 xã, phường. Đã có trên 9.100 lượt cử tri tham dự và hơn 1.700 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, hiệp thương dân chủ, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo tiêu chuẩn, đúng luật, vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao 99%.

Công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217- QĐ/TW của Bộ Chính trị đã được Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố chỉ đạo thực hiện ngày càng có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực; trong nhiệm kỳ, Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 44 cuộc giám sát trực tiếp (MTTQ thành phố 09 cuộc xã phường 35 cuộc). Sau giám sát, MTTQ các cấp đã theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị và nhận thấy, các cơ quan, đơn vị được giám sát cơ bản đã tiếp thu, và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của MTTQ Việt Nam các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ, ban hành Quyết định thành lập Ban tư vấn và tổ chức được 10 cuộc phản biện xã hội, trong đó, có 01 cuộc góp bằng văn bản, 09 Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản của UBND thành phố, từ đó, giúp cho UBND thành phố hoàn thiện các bản dự thảo và ban hành, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn khẳng định: “Nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn đã triển khai  thực hiện tốt các nhiệm vụ tập hợp đoàn kết các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và có rất nhiều những đóng góp vào nhiệm vụ chung của Đảng bộ thành phố. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả mà MTTQ Việt Nam thành phố khóa VI đã đạt được trong thời gian vừa qua. Nhiệm kỳ tới, tin tưởng rằng MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn sẽ không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đã đề ra. Thực hiện tốt hơn nữa việc tập hợp đoàn kết các tầng lớp Nhân dân lắng nghe và truyền tải ý kiến của Nhân dân tới cấp ủy, chính quyền thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn và đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ về giám sát và phản biện xã hội và các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, góp phần thực hiện tích cực các nhiệm vụ chung của Đảng bộ thành phố, để Đảng bộ thành phố sớm hoàn thành mục tiêu là thành phố xanh, sạch, văn minh và sớm trở thành đô thị loại II.”

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Sáng tạo-Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2024 – 2029, MTTQ các cấp trong thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt tiếp tục hướng các hoạt động về cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đa dạng các hình thức tuyên truyền, tập hợp nhân dân, phát huy vai trò tự quản, sáng tạo, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Đồng thời, MTTQ các cấp sẽ thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thành phố Bắc Kạn phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II trong thời gian sớm nhất./.

Hoàng Thạc