Mặt trận Tổ quốc Việt nam thành phố xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng chương trình chung tay xây dựng xã Nông Thượng đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Ngoài việc tuyên truyền vận đông nhân dân tích cực vệ sinh đảm bảo môi trường; xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư, như: “Khu dân cư ba không” (không có ma túy, không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội); “Khu dân cư văn hóa an toàn giao thông”, “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự”, “Khu dân cư xanh-sạch-đẹp”. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng được 2 căn nhà cho gia đình chính sách, người nghèo, với tổng trị giá mỗi công trình gần 50 triệu đồng; huy động mua 200 ghế nhựa và 02 bục, 01 tượng Bác, tổng số tiền trên 13 triệu đồng trang bị cho 5 nhà văn hóa của các thôn xã Nông Thượng.

Có thể nói, Ủy ban MTTQ VN thành phố đã tích cực, chủ động trong công tác tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành các tiêu chí nhà ở dân cư,văn hóa, môi trường và an ninh trật tự. Kết quả trên đây sẽ là tiền đề và là động lực để xã Nông Thượng tiếp tục hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017 theo kế hoạch đã đề ra.