Một trưởng ban công tác mặt trận gương mẫu, tận tụy với nhân dân

Được nhân dân tin tưởng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tín nhiệm đảm trách chức vụ Trưởng ban công tác Mặt trận thôn từ 2006 đến nay. Trên cương vị công tác của mình, ông luôn khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc gia đình, để tham gia thực hiện nhiệm vụ nhân dân giao phó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ông luôn dành thời gian tìm tòi nghiên cứu khắc phục những khó khăn, tồn tại để rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt công việc cho năm sau. Tại các hội nghị Ủy ban Mặt trận xã ông thường đưa ra những ý kiến, đề xuất thiết thực, tâm huyết đầy trách nhiệm với mong muốn tổ chức thực hiện công tác Mặt trận ở khu dân cư thu được kết quả cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được mở rộng và cuộc sống người dân ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Với trách nhiệm là cánh tay dài của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thường xuyên ông tham mưu, đề xuất với Chi ủy, phối hợp cùng Trưởng thôn kịp thời                               giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn của nhân dân ngay trong thôn không để sự việc nảy sinh thành vấn đề phức tạp. Ông luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất, bàn bạc dân chủ, đoàn kết nội bộ đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận. Hằng năm, ông đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyền truyền vận động nhân dân về các chủ trương chính sách của Đảng, Nghi quyết HĐND, UBND và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận các cấp, chú trọng vận động các vị có uy tín trong nhân dân, mỗi khi có nhiệm vụ đột xuất hay chủ trương mới của Đảng, Nhà nước ông thường đến hộ gia đình, gặp gỡ từng người dân để tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu rõ và vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả.

Triển khai thực hiện với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở cương vị Trưởng ban công tác Mặt trận thường xuyên ông đã nắm bắt tình hình thực tế của thôn mình để lựa chọn những nội dung, mô hình hay phù hợp để thực hiện. Hằng năm, ông đã  trao đổi với các thành viên Ban công tác Mặt trận đề ra chương trình thống nhất hành động, các hoạt động công tác năm đều được gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Cụ thể năm 2013, ông cùng các thành viên tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường liên thôn, diện tích nhà văn hóa thôn, hàng  tuần vệ sinh đường làng ngõ xóm…

Là khu dân cư còn 4 hộ nghèo/tổng số 68 hộ,  nên ông rất quan tâm đến cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo”: ông đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể của xã quan tâm đến các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cụ thể năm 2013 Hội liên hiệp phụ nữ phối hợp với đoàn thành niên hỗ trợ 45 triệu đồng xây mới cho 01 hộ nghèo và xây 5 hố xí tự tiêu hợp vệ sinh trị giá 10 triệu. Với tinh thần trách nhiệm cao và tận tụy trong công việc tuyên truyền vận động nên đến đâu ông cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người, kết quả vận động Quỹ vì người nghèo hằng năm của thôn đã thu được luôn là một trong thôn dẫn đầu trong xã.  Những việc làm thiết thực của ông đã góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo thôn Nà Bản chỉ còn 0,6%  được xã công nhận là một trong những thôn thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo.

   Ngòai ra, ông đã tham gia làm tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, khuyến học…Bên cạnh những cuộc vận động lớn của Mặt trận nêu trên, ông còn tích cực tham gia thực hiện tốt các chương trình mục tiếu quốc gia về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Về dân số kế hoạch hóa gia đình thôn Nà Bản 20 năm liên tục không có người sinh con thứ ba; quan tâm chăm lo xây dựng khu dân cư lành mạnh không có tội phạm, tệ nạn xã hội…góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực đề xuất các biện pháp nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài ra ông luôn vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp ý kiến về sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, của chính quyền địa phương, tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với đại biểu Hội đồng nhân dân xã .

Với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ tận tụy trong công việc, ông đã luôn sâu sát nhân dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đã góp phần tích cực trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ông Lã văn Sù thực sự là một người Trưởng ban công tác  Mặt trận gương mẫu, tận tụy “miệng nói tay làm”, luôn được Đảng mến, dân tin và chính quyền tôn trọng. Ông đã được Ủy ban  Mặt trận thị tặng nhiều Giấy khen, được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đoàn kết”, và nhiều giấy khen của UBND thị xã. Từ những thành tích của cá nhân ông đã góp phần vào thành tích chung của thôn, chính vì vậy thôn Nà Bản xã Xuất Hóa nhiều năm liên tục được công nhận và giữ vững khu dân cư văn hóa, được Ủy ban nhân dân thị xã tặng thưởng khu dân cư tiêu biểu giai đoạn năm 2009-2012  ./.