MTTQ thành phố Bắc Kạn: Bám sát kế hoạch bầu cử, triển khai tốt các bước theo quy định

Đến ngày 17-3-2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố và các xã, phường đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, HĐND các xã, phường. 

Theo đó, thành phố Bắc Kạn đã lập danh sách sơ bộ 52 người ứng cử HĐND thành phố (để bầu 30 đại biểu), trong đó cơ cấu kết hợp: nữ 21 người (chiếm tỷ lệ 40,3  %); trẻ tuổi 11 người (chiếm tỷ lệ 21,1 %); người ngoài Đảng 7 người (13,4  %). Về trình độ học vấn có 02 người là thạc sĩ, 45 người có trình độ đại học, trình độ trung cấp 05 người. Ban Thường trực MTTQ các xã, phường đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 351 để bầu 200 đại biểu, trong đó, nữ 134(chiếm tỷ lệ 308%), trẻ tuổi 79 người (chiếm tỷ lệ 181 %), người ngoài Đảng 91 người (chiếm tỷ lệ 209,4 %).

Hiện nay, MTTQ các xã, phường đang tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, trong đó có khoảng 95% khu dân cư đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến. Toàn thành phố phấn đấu hoàn thành trong ngày 10-4-2016 (trước thời gian so với luật định 2 ngày). Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp là quá trình giám sát, phát huy quyền làm chủ của người dân đối với những đại biểu mình lựa chọn.

Trong thời gian tới, MTTQ thành phố Bắc Kạn tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong hệ thống Mặt trận và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Qua đó, làm cho mọi công dân hiểu rõ về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử, tự mình đi bỏ phiếu. 

Cùng với đó, ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cũng đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát cuộc bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thành công tốt đẹp và thật sự là ngày hội của toàn dân./.