Mức lệ phí cụ thể khi thực hiện CCCD và hình thức nhận thẻ

Thực hiện đề án cấp CCCD gắn chíp, Bắc Kạn sẽ cấp 260.045 hồ sơ CCCD cho người từ đủ 14 tuổi trở lên đến ngày 1/7/2021. Hiện nay lực lượng Công an Bắc Kạn đang tập trung thu nhận CCCD tại các điểm lưu động, sau khi thực hiện thủ tục cấp thẻ nhiều người dân bày tỏ sự hài lòng khi thủ tục hành chính được rút gọn.

Lệ phí cấp CCCD gắn chíp từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021 là 15.000 đồng/thẻ CCCD, từ ngày 01/7/2021 trở đi là 30.000 đồng/thẻ CCCD. Người dân có thể lựa chọn nhận thẻ CCCD theo 2 hình thức: Nhận tại cơ quan Công an huyện, thành phố nơi người dân đăng ký hộ khẩu thường trú, hoặc nhận thẻ qua đường bưu điện, mức phí là 26.000 đồng.
Hiện nay lực lượng Công an chưa thu phí thực hiện CCCD, người dân chỉ nộp phí khi nhận thẻ CCCD, khi hoàn thành thẻ cơ quan Công an sẽ liên hệ với người dân. Việc chuyển phát thẻ qua đường Bưu điện nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ, giảm chi phí thời gian đi lại cho nhân dân. Vì vậy việc lựa chọn hình thức trả thẻ là do sự tự nguyện của người dân.
Mức thu lệ phí cấp thẻ CCCD gắn chíp và các quy định cụ thể.
Thông tư số 112/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 29/12/2020 đã quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, trong đó, tiếp tục giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân đến hết ngày 30/6/2021. Theo nội dung của Thông tư, kể từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021, lệ phí cấp căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.

Mức thu lệ phí Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021 Từ ngày 01/7/2021
Chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD 15.000 đồng/thẻ CCCD 30.000 đồng/thẻ CCCD
Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu. 25.000 đồng/thẻ CCCD

 

50.000 đồng/thẻ CCCD
Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam 35.000 đồng/thẻ CCCD 70.000 đồng/thẻ CCCD

Như vậy, lệ phí cấp CCCD gắn chíp từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021 là 15.000 đồng/thẻ CCCD, từ ngày 01/7/2021 trở đi là 30.000 đồng/thẻ CCCD.
Lưu ý: Các trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí thực hiện theo Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC. Cụ thể:
* Các trường hợp miễn lệ phí:
– Đổi thẻ CCCD khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính;
– Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;
– Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.
* Các trường hợp không phải nộp lệ phí:
– Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 19, khoản 2 Điều 32 Luật căn cước công dân;
– Đổi thẻ CCCD khi đến tuổi đổi thẻ CCCD theo quy định tại Điều 21 và điểm a khoản 3 Điều 32 Luật căn cước công dân;
– Đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD do lỗi của cơ quan quản lý CCCD.

Nguồn: conganbackan.vn