NĂM 2020 – RỒNG VÀNG BAY CAO

 Trích: Báo nhân dân (Tuyển chọn)

                                       Tác giả: NGUYỄN ĐỨC ĐẠT

                                              

Năm mới đã đến rồi
Cháu ngồi làm vần thơ
Nhìn tóc Bác bạc phơ
Mà không hề ngừng nghỉ
Ngày đêm vẫn suy nghĩ
Làm gì cho nước nhà
Bác Hồ nói rồi mà
Các vua Hùng dựng nước
Giữ nước bác cháu ta
Quan tham nó cứ đà
Chui sâu và leo cao
Nó vào rồi đục khoét
Cứ đà nó vơ vét
Làm cạn kiệt khố ngân
Giờ này nước rất cần
Bác luôn luôn khỏe mạnh
Lò đang cháy rất nhanh
Làm mạnh tay lên nữa
Tối hôm qua Bác hứa
Năm này hơn năm qua
Cả nước rất là mong
Rồng vàng bay cao nữa.

Nguồn: Nguyễn Thị Tâm, Phó trưởng Phòng VH –TT thành phố Bắc Kạn sưu tầm