Năm mới niềm tin mới, quyết tâm mới

Năm 2021 – một năm đầy biến động bởi đại dịch COVID- 19 đã đi qua, nhưng với những kết quả rất đáng trân trọng và tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Kạn đạt được chúng ta đón chào năm 2022 bằng niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao hơn.

Một góc nhỏ Thành phố Bắc Kạn nhìn từ trên cao

Năm 2021 vừa khép lại trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố, nhất là hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch. Trong bối cảnh ấy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bám sát chủ trương lãnh đạo của Tỉnh ủy Bắc Kạn, xác định các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ một cách linh hoạt, chủ động. Cùng với sự đóng góp tích cực, quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc thành phố Bắc Kạn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để sớm kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo cho sự phục hồi, ổn định kinh tế -xã hội.

Năm 2021, kinh tế của Thành phố duy trì tăng trưởng ổn định. Công tác thu ngân sách Nhà nước đạt trên 158,3 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch, đạt 127% so với cùng kỳ năm trước. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.255 tỷ đồng, bằng 100,15% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước cả năm đạt 476.180 triệu đồng. Sản xuất Nông- Lâm nghiệp đảm bảo kế hoạch. Công tác chỉnh trang, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xây dựng cơ bản được quan tâm tháo gỡ. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được quan tâm; an sinh xã hội, giảm nghèo được chú trọng; an ninh, quốc phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại được duy trì. Đảng bộ, chính quyền thành phố tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, trong đó tỷ lệ tiêm vắc xin phòng, chống Covid – 19 toàn dân đạt tỷ lệ cao; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy Bắc Kạn về 04 Chương trình trọng tâm của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Trong đó, Thành phố tập chung thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế -xã hội. Tiếp tục phát triển thương mại – dịch vụ, đa dạng hóa loại hình dịch vụ; tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp với các nhà đầu tư khảo sát, đầu tư xây dựng phát triển thành phố. Tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng. Nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất Nông –  Lâm nghiệp, gắn sản xuất hàng hóa với các mô hình kinh tế phù hợp, có sự liên kết trong các khâu cung cấp, sản xuất và tiêu thụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi công vụ; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sông Nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế –  xã hội với giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II; đẩy mạnh cải cách hành chính và lãnh đạo chuyển đổi số. Quan tâm đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng văn hóa, con người thành phố Bắc Kạn chăm lo an sinh xã hội, cải thiện mọi mặt đời sống Nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới.

Những thành tựu to lớn trên là nguồn động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Kạn giành thành tích cao hơn trong năm mới 2022. Một năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm giai đoạn 2020 -2025./.

Minh Cường