Nâng cao chất lượng Bộ phận một cửa trong nỗ lực cải cách hành chính

“Sự hài lòng của cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện các thủ tục hành chính” được thành phố Bắc Kạn xác định là “thước đo” để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa, góp phần thực hiện mục tiêu cải cách hành chính của địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính. Từ năm 2018 đi vào hoạt động đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Bắc Kạn (gọi tắt là Bộ phận Một cửa) đang hoạt động có nền nếp, hiệu quả mục tiêu cải cách hành chính của địa phương. Hiện tại, danh mục thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) cấp thành phố có hơn 234 thủ tục; cấp xã, phường có hơn 97 thủ tục,… Các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại Bộ phận Một cửa  thành phố thuộc các lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên – Môi trường, y tế, nội vụ, nông lâm, công thương, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa – Thông tin; Quản lý đô thị; Lao động – Thương binh & Xã hội, Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp – Hộ tịch; Công an, Thuế,…

Thành phố kiểm tra cải cách hành chính tại Bộ phận Một cửa và trả kết quả phường Nguyễn Thị Minh Khai tháng 10/2021.

Trong nỗ lực cải cách hành chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận Một của thành phố Bắc Kạn được quan tâm đầu tư đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, như: Máy vi tính, máy phô tô, máy in, máy quét tài liệu, màn hình cảm ứng phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu thủ tục hành chính, bàn làm việc, ghế ngồi, tủ lưu trữ hồ sơ, ghế ngồi chờ, máy phát số xếp hàng tự động,… Thành phố thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền cho người dân hiểu các thủ tục hành chính, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ nhằm khai thác, thực hiện nhanh chóng, dễ dàng giải quyết các TTHC cho người dân.

Đối với chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa được thành phố đặc biệt quan tâm, kiện toàn kịp thời khi có thay đổi, lựa chọn những công chức có chuyên môn, khả năng giao tiếp tốt nhằm đáp ứng, mang đến sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa. Hằng năm, thành phố tạo điều kiện, quan tâm cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với tất cả các lĩnh vực, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết TTHC. Hiện nay, nhiều TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố đã được đơn giản hoá, thời hạn giải quyết được rút ngắn như: Thủ tục chứng thực được giải quyết ngay trong ngày; thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký giao dịch bảo đảm,… được rút ngắn thời hạn giải quyết còn 03 ngày làm việc.

Để thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC, lịch trực hàng tuần của công chức, viên chức Bộ phận Một cửa được công khai trên Cổng TTĐT thành phố Bắc Kạn (https://backancity.gov.vn/lich-truc-bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-thanh-pho-2), giúp cho việc tra cứu, liên hệ giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính, đảm bảo thời gian, hướng đến sự hài lòng cho người dân và các tổ chức khi đến giải quyết TTHC.

Ông Lường Văn Công – Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn cho biết:“Thực hiện Nghị quyết số 61 của Chính phủ và Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, các phòng chuyên môn cử cán bộ công chức, viên chức đến trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa theo quy định. Công chức, viên chức trực Bộ phận Một cửa thành phố thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết TTHC nhất là trong việc hướng dẫn, tuyên truyền nộp hồ sơ trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Việc tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Bộ phận Một cửa đều được cập nhật vào Hệ thống một cửa liên thông và có phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho công dân. Để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, Bộ phận Một cửa thành phố thường xuyên lấy Phiếu đánh giá giải quyết TTHC của các tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả để đánh giá về mức độ hoàn thành công việc của từng cán bộ công chức, viên chức và cơ quan chuyên môn theo từng quý, qua đó công khai quá trình giải quyết, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, công chức trong khi thực hiện nhiệm vụ, cũng như không để hồ sơ giải quyết quá hạn”.

Thành phố Bắc Kạn cũng hết sức quan tâm, nâng cao chất lượng kiểm soát TTHC. Thường xuyên rà soát, đánh giá, đề xuất với cấp có thẩm quyền cắt, giảm các TTHC không cần thiết và điều chỉnh bổ sung kịp thời các quy trình, thủ tục mới. Hàng năm, UBND thành phố Bắc Kạn đều thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC theo hình thức kiểm tra trực tiếp và gián tiếp đối với các phòng chuyên môn và các xã, phường. Qua kiểm tra, chỉ đạo Bộ phận Một cửa các xã, phường tiếp tục nâng cao tinh thần, thái độ, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, sắp xếp khoa học, hợp lý, tạo không gian sạch sẽ, hiện đại, gần gũi với nhân dân; quan tâm niêm yết các thủ tục hành chính tại các vị trí thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến tra cứu.

Bằng một số giải pháp trọng tâm, cách chỉ đạo, điều hành linh hoạt của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Bộ phận một cửa thành phố và xã phường, thành phố tiếp tục nỗ lực để nâng cao chất lượng CCHC của địa phương trong những năm tiếp theo./.

 Triệu Biển

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên