Nâng cao chất lượng công tác đội ở cơ sở thông qua sinh hoạt chủ điểm

0
27

Hiện nay, thành phố Bắc Kạn có  15 liên đội tiểu học và trung học cơ sở với tổng số .. trên 5.700 đội viên. Để các liên đội trên địa bàn phát triển mạnh, xứng tầm, phù hợp của một thành phố trực thuộc tỉnh, Hội đồng đội thành phố Bắc Kạn đã ban hành nhiều văn bản phối hợp với  Ban giám hiệu các nhà trường để các liên đội để chỉ đạo triển khai các hoạt động đội phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường.

Đối với thành phố Bắc Kạn lực lượng giáo viên tổng phụ trách đội phần lớn là giáo viên mới tuyển công chức,viên chức  hay được luận chuyển công tác từ các đơn vị khác về.  Đồng thời cán bộ phụ trách đội tại các trường tiểu học, THCS của thành phố phần lớn làm công tác kiêm nhiệm. Do vậy hàng năm, Hội đồng đội thành phố Bắc Kạn chủ động phối với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn bồi dưỡng sâu kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ tổng phụ trách đội theo hướng trẻ hóa,chuyên trách và thực sự có khả năng sư phạm để tham gia giáo dục các em đội viên thấm nhuần ý thức và tư tưởng trong công tác đội.

Bên cạnh đó, Hội đồng đội thành phố Bắc Kạn còn tìm hiểu, đi thăm nắm thực tế tại các liên đội xa trung tâm thành phố Bắc Kạn, các điểm trường  gặp khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động đội,  chưa được đầu tư đúng mức về trang thiết bị cơ sở vật chất. Từ đó có kế hoạch phối hợp với Ban giám hiệu những điểm trường đó huy động sự tham gia vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương cơ sở, huy động sự tham gia của các bậc phụ huynh nhằm tạo điều kiện cho những em đội viên  có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà  xa trường tới chục km được tham gia đầy đủ các hoạt động đội của trường tổ chức.

Từ năm 2012 đến nay, việc nâng cao chất lượng công tác đội ở cơ sở bằng các  hoạt động chủ điểm được Hội đồng đội thành phố chỉ đạo duy trì , tổ chức có hiệu quả như: “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, “ Kiểm tra công nhận chuyên hiệu”, các hội thi  “Kỹ năng nghiệp vụ giáo viên tổng phụ trách giỏi” , “Nghi thức đội – Chỉ huy đội giỏi”, “Phụ trách sao giỏi, sao nhi đồng chăm ngoan” Liên hoan tiếng hát thiếu nhi hè, “  Yêu sao yêu đội” thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy …và một số phong trào lớn như Quỹ kế hoạch nhỏ – Tôn tạo khu di tích lịch sử Kim Đồng. Quỹ “thắp sáng ước mơ”  Quỹ “Xe đạp đến trường”; mô hình  “Hũ gạo tình thương”; Chương trình “Ấm ấp áp mùa đông” …

Chị Đào Thị Thúy – Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Bắc Kạn cho biết “ Dựa vào kế hoạch chương trình công tác đội của từng năm học, Hội đồng đội thành phố Bắc Kạn chỉ đạo các liên đội trên địa bàn thành phố Bắc Kạn cụ thể hóa kế hoạch của cấp trên, Xây dựng các hoạt động chủ điểm phù hợp với từng tháng. Từ đó Hội đồng đội thành phố sẽ hỗ trợ, bổ sung về xây dựng các chủ điểm của từng trường. Vì vậy quá trình tổ chức các hoạt động đội đều đạt kết quả tốt”.

Nhờ đó các hoạt động chủ điểm đã được 15 liên đội của thành phố Bắc Kạn tạo nên sức hút lớn đối  với các em đội viên. Ngoài tham gia học tập đạt nhiều thành tích cao trong học tập, các nhà trường còn  khơi dậy được sự sáng tạo, tinh thần ham học hỏi,  sự hiểu biết sâu sắc về phong trào đội. Tại các bậc học đều xuất hiện nhiều em đội viên xuất sắc, tiêu biểu có khả năng thu hút tập hợp, đội viên, giúp đỡ được nhiều học sinh đội viên tỏng liên đội có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện  tiếp tục tới trường, vươn lên đạt thànhtích tốt trong học tâp. Nhiều liên đội được nêu gương, được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc có nhiều sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng trong công tác đội. 

Cô giáo Hoàng Thị Quế – Tổng phụ trách Liên đội trường THCS Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn nói “  Hoạt động chủ điểm thực sự đã tạo bước đổi mới căn bản nâng cao chất lượng  về công tác đội của nhà trường chúng tôi. Không chỉ thu hút tập hợp các em đội viên nhiệt tình mà giúp các em hình thành, ước mơ, hoài bão. Có sử trưởng thành vượt bậc trong suy nghĩ và hành động. Ngoài ra, cũng thay đổi nhận thức của nhiều bậc  phụ huynh  biết cách quan tâm, chăm sóc,bảo vệ, tạo điều kiện cho các em được giáo dục, rèn luyện về mọi mặt.

Xác định đổi mới nâng cao chất lượng công tác đội cơ sở là hoạt động thường xuyên liên tục, do đó Hội đồng đội thành phố Bắc Kạn tiếp tục thăm nắm tình hình, hoạt động của các liên, chi đội, lắng nghe tiếng nói của cơ sở xây dựng kế hoạch chiến lực, các mô hình hoạt động mới phù hợp với từng nhà trường. Phối hợp với Ban giám hiệu các nhà trường tích cực chỉ đạo kiền toàn đủ số lượng giáo viên tổng phụ trách theo hướng chuyên trách. Nâng cao chất lượng tham mưu của các liên đội. Quan tâm xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đội nhằm phát huy tính chủ động cảu từng liên đội. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân tổng phụ trách đội, các em đội viên xuất sắc để tạo động lực hình thành ngày càng nhiều nhân tố điểm hình tạo đà vững chắc xây dựng phong trào Đội phát triển vững mạnh./.