Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân

Theo đồng chí Phạm Thị Sinh, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố – Phó Ban Thường trực vận động Quỹ HTND Thành phố cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác vận động Quỹ Hộ trợ nông dân (HTND), Thường trực Hội Nông dân Thành phố đã tham mưu cho Thành ủy Bắc Kạn ban hành Quyết định số 352-QĐ/TU ngày 23/3/2016 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 92-QĐ/TU ngày 02/10/2015 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Bắc Kạn. Từ đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố đã xây dựng Kế hoạch hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân bám sát theo sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của tỉnh và Thành phố. Nhằm phát triển nguồn Quỹ trên cơ sở vận động các lực lượng trong xã hội ủng hộ và nhận ủy thác từ nguồn cấp trên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các cuộc sinh hoạt chi Hội nhằm quán triệt sâu rộng đến từng hội viên về mục đích, ý nghĩa của việc vận động và xây dựng Quỹ HTND. Hàng năm, Hội Nông dân các cấp đều xây dựng kế hoạch vận động và đưa ra chỉ tiêu vận động xây dựng Quỹ cho từng năm, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp phê duyệt kế hoạch và tổ chức vận động Quỹ trên địa bàn.

Theo báo cáo đánh giá, sau 10 năm hoạt động, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã có bước chuyển biến rõ rệt. Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương vận động, bổ sung nguồn vốn quỹ. Đến nay tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Thành phố đang quản lý là 965.495.000 đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương 700.000.000 đồng; nguồn Thành phố 265.495.000 đồng (nguồn vốn Thành phố vận động 165.495.000 đồng; nguồn vốn xã vận động 135.641.000 đồng, vốn ngân sách địa phương cấp 100.000.000đ), hiện đang cho các hộ hội viên vay thực hiện các mô hình chăn nuôi lợn; chăn nuôi gà an toàn sinh học; phát triển kinh doanh – dịch vụ… Từ nguồn vốn vay đó, nhiều mô hình kinh tế đã được khẳng định, mang lại hiệu quả kinh tế cho hội viên nông dân, điển hình hộ bà Vũ Thị Nguyệt – phường Sông Cầu; hộ ông Nguyễn Gia Hàn – phường Nguyễn Thị Minh Khai về phát triển chăn nuôi lợn, mỗi năm xuất bán 4-5 lứa cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trên năm; Hộ Ông Nguyễn Hồng Sơn với mô hình trồng rau quanh năm cho thu nhập từ 90-100 triệu đồng/ năm; hộ Ông Vi Văn Lin, Bà Triệu Thị Lan là hội viên phường Xuất Hóa thực hiện dự án phát triển đàn lợn nái sinh sản…

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Quỹ HTND được chú trọng, từ năm 2006 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 39 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ với 394 hộ vay vốn. Với mức vay tối đa 100 triệu đồng/hộ, phí tiền vay 0,7%/tháng, nguồn Quỹ thực sự có ý nghĩa với các mô hình chăn nuôi nhỏ và vừa, giúp hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, mở rộng quy mô phát triển ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập trung ở nông thôn.

Công tác kiểm tra và quản lý phí được tiến hành thường xuyên, quản lý nguồn vốn chặt chẽ, có sổ sách ghi chép theo dõi đầy đủ, đúng nguyên tắc, đúng chế độ tài chính và theo Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ HTND; cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, trả vốn vay và phí kịp thời hạn, phát huy hiệu quả đồng vốn và bảo toàn được nguồn vốn. Nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, có ý nghĩa hết sức thiết thực, tạo điều kiện kịp thời cho hội viên, nông dân vay vốn đầu tư phát triển kinh tế; thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Để tiếp tục vận động xây dựng Quỹ HTND trong thời gian tới có hiệu quả, Hội Nông dân Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, trong các buổi tập huấn, sinh hoạt chi Hội; Xây dựng kế hoạch vận động, tăng trưởng Quỹ HTND các cấp từ Thành phố đến cơ sở; vận động các cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn Thành phố đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ HTND; thẩm tra dự án cho vay vốn đúng mục đích, hiệu quả, góp phần giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Nhân dịp này, Hội Nông dân Thành phố đã đề nghị Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và quản lý nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân./.