Nâng cao khả năng chiến đấu và thực hành chiến đấu đối với lực lượng dân quân Binh chủng thành phố Bắc Kạn

Thông qua buổi bắn đạn thật nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện, bản lĩnh chính trị, yếu lĩnh động tác chiếm lĩnh trận địa, thao tác trên súng. Kết quả 100% các mục tiêu bị tiêu diệt, người và vũ khí trang bị an toàn tuyệt đối, đơn vị đạt loại giỏi.