Ngành Y tế thành phố Bắc Kạn phun khử khuẩn các Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Để đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Chiều 01/7,  Trung tâm Y tế  thành phố Bắc Kạn đã tổ chức phun khử khuẩn tại 02 Điểm thi trên địa bàn.

Cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn phun khử khuẩn tại trường Cao đẳng Bắc Kạn (Cơ sở 2)

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thành phố Bắc Kạn có 02 điểm thi chính tại trường THPT Bắc Kạn và trường Cao đẳng Bắc Kạn (Cơ sở 2). Hiện nay, tại các điểm thi trên địa bàn đang ở trong trạng thái an toàn dịch bệnh, không liên quan đến các ca mắc Covid -19. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp,  thành phố luôn nâng mức cảnh báo về phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất.  Do đó, Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn đã tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên các điểm thi, các phòng thi theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tỉnh.

Tại các Điểm thi, công tác vệ sinh trường, lớp đảm bảo sạch sẽ và kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch bệnh và chuẩn bị vật tư, thiết bị y tế …Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn thành phố cơ bản hoàn tất sẵn sàng cho kỳ thi.

                Hoàng Thạc