Ngày hội đại đoàn kết thôn Bản Giềng xã Dương Quang

Trong thời gian qua, nhân dân các dân tộc ở thôn Bản Giềng luôn đoàn kết, nâng cao nhận thức, biết áp dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, chăn nuôi, người dân cần cù, chịu khó trong phát triển kinh tế, có ý thức trong xây dựng đời sống văn hoá. Nhiều hộ dân còn mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng các loại cây giá trị kinh tế cao hơn để phù hợp với nhu cầu trên thị trường. Cả thôn có 70 hộ dân, đến nay còn 02 hộ nghèo, hơn 85% số hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hoá…

Đồng chí Đinh Quang Tuyên – chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn ghi nhận những kết quả đạt được của thôn Bản Giềng trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đời sống văn hoá thời gian qua và mong muốn thời gian tới xã Dương Quang tiếp tục đề ra một số giải pháp để phát triển kinh tế cho các thôn bản, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường công tác tập huấn, dạy nghề, đưa các loại cây trồng có giá trị cao vào sản xuất; Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đa dạng hóa việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

 

Toàn cảnh ngày hội tại thôn Bản Giềng, xã Dương Quang

 Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở Bản Giềng không chỉ đem đến không khí đầm ấm, hòa thuận của tình làng, nghĩa xóm mà còn là nơi để nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngay từ cơ sở, cộng đồng dân cư.