Ngày hội đại đoàn kết tổ 5 phường Đức Xuân

Trong không khí của ngày hội, các đại biểu và bà con tổ dân phố số 5, phường Đức Xuân đã ôn lại truyền thống 86 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Cất vang lời ca, tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước tạo không khí vui tươi phấn khởi.  Phát huy vai trò của các tổ chức hội, năm 2016 tổ dân phố tiếp tục đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, có 36/40 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 27 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục.

Tại ngày hội, bà con tổ dân phố số 5, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn đã đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, Đặc biệt là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới văn minh đô thị, giảm nghèo và các hoạt động nhân đạo từ thiện do các cấp phát động.

Bà Lô Thị Kim – Chủ tịch UBMTTQ phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn trao giấy chứng nhận cho đại diện hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục