Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư số 5 phường Nguyễn Thị Minh Khai

Những năm qua, KDC tổ 5 đã phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Đại đa số các hộ gia đình trong tổ đã có nhà ở khang trang, 99% số hộ có đời sống ổn định, khá giả Tổ hiện chỉ còn 2 hộ nghèo; năm 2017 có trên 94% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. , tổ vinh dự đạt danh hiệu “ tổ văn hóa”, toàn tổ có 30 gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa sức khỏe” và  83 gia đình đạt danh hiệu “ gia đình học tập”.

Nhân dân trong tổ còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư thông qua việc đóng góp hàng chục triệu đồng ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hàng năm. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng được phát triển, tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo nhân dân tham gia…

 

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Lê Đăng Trưởng – Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đã biểu dương những thành tích tổ 5 đạt được trong năm qua; đồng thời mong muốn cấp ủy Đảng, tầng lớp nhân dân cần: Tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động, coi đó là nhiệm vụ mang tính toàn dân, toàn diện, lâu dài; nâng dần mức sống của người dân; thường xuyên tuyên truyền quan tâm hỗ trợ những hộ dân nghèo, mỗi người dân, hộ gia đình trong tổ tự giác thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Tại Ngày hội, các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong tổ đã được biểu dương khen thưởng.