Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Thôn Nam Đội Thân

Thời gian qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”  đã được nhân dân thôn Nam Đội Thân nhiệt tình hưởng ứng, đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ vay vốn, xoá đói giảm nghèo, nhân dân trong  thôn đẩy mạnh phong trào đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Các gia đình chú trọng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…Đến nay, 100%  hộ trong thôn được sử dụng điện lưới Quốc gia, 100% gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, thôn không có người sinh con thứ 3 và trên 90% hộ trong thôn đạt gia đình văn hoá trong năm 2016.

 

Đồng chí Bùi Tuấn Hùng- Trưởng Công an thành phố tặng quà cho thôn Nam Đội Thân nhân dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Ngày hội, các hộ dân đã đóng góp ý kiến để thực hiện tốt hơn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong thời gian tới.

Dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, đồng chí Bùi Tuấn Hùng – Trưởng Công an thành phố đã ghi nhận, biểu dương những thành tích bà con đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; Đồng chí mong muốn nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển…/.